Väikepõllumajandustootja toetus 2022

EAGF

Alates 2022. aastast võetakse pindala - ja loomapõhiste toetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs!

Tutvustus

Väiketootjate kava rakendamise eesmärgiks on suurendada põllumajandustootjate konkurentsivõimet, luues võimaluse tootmise ümberstruktureerimise lihtsustamiseks ja mitmekesistamiseks, et aidata põllumajandustootjal tuua turule spetsiifilisi piirkondlikke tooteid ja leida neile uusi kohalikke turustamisvõimalusi.

2022. aastal ei saa väikepõllumajandustootjate kavaga liituda, jätkata saavad 2015. aastal liitunud.

Toetust saab taotleda 2.-23. maini  2022. a.

Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 24. maist kuni 17. juunini 2022. a.

Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2022. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Alates 2022. aastast võetakse pindalatoetuste taotlusi vastu uues e-PRIAs aadressil https://epria.pria.ee/.  
 
Taotluse esitamiseks tuleb esmalt e-PRIAsse sisse logida ning valida esindatav, kelle eest soovite taotlust esitada. Teenuse leiate kui valite menüüst „Taotlemine“, seejärel vajutage nuppu „Esita toetustaotlus“ ja valige avanevast rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“. Taotlusvormi avamiseks vajutage nuppu „Alusta esitamist“.

e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Tingimused

Isikute puhul, kes taotlevad pindala otsetoetusi või piimalehma kasvatamise otsetoetust ja on liitunud väikepõllumajandustootja kavaga (edaspidi VPT), liidab PRIA ühe toetuse (VPT) alla kõik taotleja 2022. a taotletud VPT kavaga hõlmatud otsetoetused. Selliste otsetoetuste hulka kuuluvad:

 • piimalehma kasvatamise otsetoetus* (PTK);
 • piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus* (PTK);
 • ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK);
 • ühtne pindalatoetus (ÜPT);
 • kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT).

*loomatoetuste taotluste vastuvõtt toimus 2.-21.03.2022. a.

Väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud otsetoetuste taotleja jätkab kavas osalemist kuni ta ei ole teinud kas loomakasvatuse toetuse taotlusel või pindala-ja loomapõhiste toetuste taotlusel kavas osalemisest loobumise märget. Kui taotleja loobub kavas osalemisest, siis uuesti selle kavaga liituda ei ole võimalik, sest kavaga sai liituda vaid 2015. aastal. Kavas osalemisest loobumise märget saab pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlusel teha kuni otsetoetuste taotluste hilinenult esitamise perioodi lõpuni ehk 17. juunini 2022. a.

 • VPT toetuse maksimaalne summa taotleja kohta on kuni 1250 eurot aastas. Tegemist ei ole lisamaksega, vaid makstav summa kujuneb taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kinnitatud ühikumäärade alusel arvutatud summadest. Nt kui taotleja taotleb algselt kahte otsetoetust ja saaks makse eraldi kahe otsetoetuse kohta, siis VPT puhul taotleja need kaks toetust liidetakse ja makstakse ühe summana.
 • Kui taotleja otsetoetuste summa on kokku suurem kui 1250 eurot, siis taotletud otsetoetuste summasid vähendatakse võrdeliselt nii, et taotlejale määratav toetussumma on 1250 eurot.
 • Kui VPT toetuse taotleja taotleb ka Maaelu arengukava toetusi, siis tuleb tal nende toetuste raames siiski nõuetele vastavuse nõudeid - maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudeid ja kohustuslikke majandamisnõudeid täita.
 • VPT kava rakendub taotlejale, kui taotleja on taotlenud vähemalt ühte otsetoetust. Kõigi otsetoetuste taotlemine ei ole taotlejale kohustuslik.
 • Pärast väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest loobumist hakkavad taotlejale otsetoetuste taotlemisel taas täies mahus kehtima nõuetele vastavuse reeglid - maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning rohestamise nõuded.

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 20.04.2015. a määrus nr 35 “Väikepõllumajandustootja toetus”. 

Toetuse määramine

VPT toetussumma arvutamiseks ei ole eraldi ühikumäära, vaid toetussumma arvutatakse taotleja taotletud otsetoetuste kindlakstehtud ühikute ja kehtestatud ühikumäärade alusel. ÜPT, ROH, NPT, PKV, UTK, PTK, ja PTK2 ühikumäärad otsustab PRIA 1. detsembriks 2022. a. Ühikumäärad avaldatakse PRIA kodulehel.

Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2022. aastal. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2023. aastal.

Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks. Täpsemalt loe siit.

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka 2022. aastal.

Abiks taotlejale

Lisainfo:

pindala- ja loomatoetuste infotelefon 737 7679

e-posti aadress info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee)