Toiduainetööstuse töötlemisettevõtted saavad juunis taotleda erakorralist toetust 2022. aasta suurenenud energiakulu hüvitamiseks

14. juunil avaneb e-PRIAs taotlusvoor, kus toiduainetööstuse tegevusvaldkonnas tegelevad töötlemisettevõtted saavad taotleda toetust eelmisel ehk 2022. aastal 1. märtsist 31. detsembrini tehtud energiakulu hüvitamiseks. Taotlusi võetakse vastu 21. juunini.

Toetust saavad taotleda toiduainetööstuse tegevusvaldkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kes taotluse esitamise ajal ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal on tegelenud toiduainete tootmisega (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102) ning lemmikloomade valmistoidu tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 1092) (justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)”).

Toetust antakse ainult siis, kui taotleja töötlemisettevõtte 2022. aasta energiakulu ja taotleja toiduainete tootmise tegevusalal saadud müügitulu suhtarv on võrreldes 2021. aasta sama suhtarvuga vähemalt 10 protsendi võrra halvenenud. Suhtarvu kindlaksmääramisel võetakse arvesse kogu töötlemisettevõtte energiakulu (sh universaalteenuse hind) ning taotleja toiduainete tootmise tegevusalalt saadud müügitulu, kuid toetuse suuruse arvutamisel ei võeta arvesse 2022. aastal elektrituruseaduse alusel universaalteenusena tarbitud elektri kulu ega tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikult ostetud energia maksumust.

Toetuse tingimused ja kasutamise kord on sätestatud regionaalministri 11. mai 2023. a määrusega nr 26 „Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks“. Rohkem infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt.