Teadmussiirde ja teavituse toetuse taotlemise kokkuvõte (2021)

19. aprillil lõppes teadmussiirde ja teavituse toetuse käesoleva aasta vastuvõtt. Taotlusvoorus esitati üleriigiliste tegevuste raames 125 ja maakondlike tegevuste raames 52 taotlust.

2021. a taotlusvoorus on üleriigilise ulatusega tegevuste jaoks kavandatud eelarvet 375 000 eurot ja maakondlike tegevuste jaoks 105 000 eurot. Juhul, kui ühe maakonna nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid kasutada teise maakonna paremusjärjestuse alusel nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks. Samamoodi on ka üleriigiliste tegevuste puhul, s.t kui mõne tegevusvaldkonna nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks ettenähtud vahendeid ei kasutata ära täies ulatuses, võib ülejäänud vahendeid kasutada teise tegevusvaldkonna nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks.

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 9. septembriks 2021. aastal.

Järgnevas tabelis on toodud taotluste arvu ja summade jagunemine toetuse valdkondade vahel.

Valdkond

Taotluste arv

Taotletud summa

Ettevõtete majandamine

23

185 060

Loomakasvatus

26

106 575

Metsandus

14

93 915

Taimekasvatus

32

381 717

Toiduainetööstus

30

158 904

Kokku

125

926 171

Järgnevas tabelis on toodud taotluste arvu ja summade jagunemine maakondade vahel.

Maakond

Taotluste arv

Taotletud summa

Harjumaa

6

11 160

Ida-Virumaa

1

1 540

Jõgevamaa

5

11 922

Järvamaa

6

12 587

Läänemaa

4

7 740

Lääne-Virumaa

4

9 805

Pärnumaa

3

7 270

Raplamaa

5

10 970

Saaremaa

1

1 860

Tartumaa

7

13 020

Valgamaa

1

4 620

Viljandimaa

6

10 230

Võrumaa

3

8 370

Kokku

52

111 094