PRIA uut juhendamisteenust kasutas 85 maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse huvilist

6. septembril lõppes PRIAs maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetes taotleb toetust 303 ettevõtjat kokku summas üle 20,4 miljoni euro. Kliendid said uue teenusena kasutada juhendamist, mida vastuvõtu ajal kasutas 85 huvilist.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski ütleb, et rõõm on tõdeda, et huvi PRIA uue juhendamisteenuse vastu oli suur. „Uus teenus võimaldab lisaks kliendi otsestele taotlusega seotud küsimustele pöörata tähelepanu ka konkreetse toetusega seotud kitsaskohtadele, mis on PRIAle selgunud eelnevate aastate kogemuste põhjal. Näiteks, kui klient mingil põhjusel konkreetse toetuse taotlejaks ei sobi, siis saame talle tutvustada PRIA poolt pakutavaid teisi toetusi. Mitmekesistamise toetuse vastuvõtuperioodil selgus, et paljudele klientidele sobiks hoopis LEADER skeem. Alternatiivsete võimaluste pakkumine ongi juhendamisteenuse üks suurimatest lisaväärtustest. Järgmine toetusskeem, kus juhendamist pakume, ongi just LEADER,“ lisab Kljutšivski.

Kokku laekus põllumajandusettevõtetelt 69 taotlust 4 400 863 euro saamiseks ja mittepõllumajandusettevõtetelt 234 taotlust 16 043 037 euro saamiseks.

Ettevõtjad said taotleda investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada ja arendada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist ning läbi selle luua maapiirkondades eeldused uute töökohtade tekkeks. Lõppenud voorus taotletakse toetust näiteks metalli- ja puidutöötlemise seadmetele, remonditöökoja ehitamiseks ning remonditöökoja seadmete soetamiseks, pesumaja seadmete soetamiseks jne.

Järgnevas tabelis on toodud taotlejate ning taotletud summade jagunemine maakondade lõikes:

Maakond

Taotletud toetuse summa (€)

Esitatud taotluste arv

HARJUMAA

2 848 489

31

HIIUMAA

33 728

2

IDA-VIRUMAA

359 733

7

JÕGEVAMAA

736 321

15

JÄRVAMAA

384 042

8

LÄÄNEMAA

1 035 683

11

LÄÄNE-VIRUMAA

1 230 766

25

PÕLVAMAA

1 479 427

25

PÄRNUMAA

2 848 877

39

RAPLAMAA

746 589

13

SAAREMAA

989 640

20

TARTUMAA

3 327 377

40

VALGAMAA

1 051 714

19

VILJANDIMAA

1 952 200

24

VÕRUMAA

1 419 314

24

Kokku

20 443 900

303

2023. aasta taotlusvooruks on eraldatud 14 miljonit eurot, millest põllumajandusettevõtjatele on mõeldud 5,6 miljonit ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 8,4 miljonit eurot.

PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse paremusjärjestuse alusel taotlustele, mis vastavad nõuetele, on saanud vähemalt minimaalsed hindepunktid ning mahuvad taotlusvooruks eraldatud eelarvesse. 

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 13. detsembril 2023, projektide elluviimisega võivad ettevõtjad alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Toetuse saaja peab toetatava tegevuse elluviimisega alustama ja PRIAle esimese maksetaotluse esitama kuue kuu jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.