Pindala- ja maaelu arengukava loomatoetusi taotleb tänavu 14 326 põllumajandustootjat

2. maist 15. juunini sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava (MAK) loomatoetusi. Käesoleval aastal esitas taotluse 14 326 põllumeest, mida on 23 võrra vähem kui eelmisel aastal. Taotlusalust pinda on kokku ligi miljon hektarit.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb: „Pindalatoetused ja MAK loomatoetused moodustavad märkimisväärse osa PRIA vahendatavatest toetustest. Vastuvõtt kulges sujuvalt ning taotlejate arv võrreldes eelmise aastaga jäi samale tasemele. Ühtse pindalatoetuse puhul võib välja tuua, et toetust taotletakse suuremale pinnale kui eelmisel aastal.“

Toetusi on kokku viisteist, mille jaoks Euroopa Liidu ja Eesti riigieelarvest on eraldatud kokku üle 254 miljoni euro.

Ühtset pindalatoetust taotles kokku 14 017 taotlejat 971 261 hektarile, mis on ca 3850 hektarit rohkem, kui möödunud aastal. Tabelis on toodud ühtse pindalatoetuse taotluste ja taotletud pindala jagunemine maakondade lõikes:

 

Maakond

Taotlejate arv

Taotletud pindala (hektarites)

HARJUMAA

1 260

72 221

HIIUMAA

311

14 352

IDA-VIRUMAA

440

30 593

JÕGEVAMAA

691

68 424

JÄRVAMAA

690

80 659

LÄÄNEMAA

477

37 200

LÄÄNE-VIRUMAA

934

108 518

PÕLVAMAA

726

45 124

PÄRNUMAA

1 570

101 937

RAPLAMAA

912

65 129

SAAREMAA

1 109

56 225

TARTUMAA

1 357

101 593

VALGAMAA

855

41 058

VILJANDIMAA

1 014

86 668

VÕRUMAA

1 671

61 561

Kokku

14 017

971 261

 

Maaelu arengukava toetusmeetmetest taotles keskkonnasõbraliku majandamise toetust 1388 taotlejat ca 452 200 hektarile, mahepõllumajandusele üleminekutoetust ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust kokku 1863 taotlejat ca 204 600 hektarile. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotles 856 taotlejat ca 35 500 hektarile. Täpsemat statistikat pindalatoetuste taotlemise kohta leiab PRIA kodulehelt.

PRIA alustab esitatud taotluste menetlemisega, samuti algavad peatselt kohapealsed kontrollid, mis kestavad hilissügiseni. Vajalikku infot saab PRIA kodulehelt iga konkreetse toetuse leheküljelt. Samuti saab infot küsida pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 7377 679.

 

Otsetoetuste ühikumäärad kinnitatakse 1. detsembriks 2021. a, otsused toetuste kohta kinnitatakse hiljemalt 10. detsembriks 2021. a. MAK toetuste maksimaalsed ühikumäärad on kehtestatud meetmete määrustes, otsused toetuste kohta kinnitab PRIA 10. veebruariks 2022. a.

 

NB! Tutvu ka põllumehele oluliste tähtaegade meelespeaga:

Põlluharija meelespea 2021