2021. aasta pindalatoetuste taotlemise statistika

Taotluste ülevaade


Taotletud pindade ülevaade


Pindade ülevaade meetmete lõikes


Loomatoetuste taotletud ühikute ülevaade

 

NB! Andmed uuenevad üks kord päevas.