Pindala- ja keskkonnatoetusi taotleb tänavu 14 478 põllumajandustootjat

2. maist 15. juunini sai Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametist (PRIA) taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava (MAK) loomatoetusi. Käesoleval aastal esitas taotluse 14 478 taotlejat. Seda on 154 taotlejat vähem kui möödunud aastal. Taotlusalune pind hõlmab kokku ligi miljon hektarit.

Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna juhataja: „Kuigi enamus taotluste vastuvõtu perioodist langes eri- ja hädaolukorra ajale, sujus kõik kenasti ja taotluseid laekus eeldatud hulgal. Tänu e-taotlemisele, nõustamissüsteemile, PRIA infotelefoni ja maakondlike büroode vahetule toele ning taotluste esitamise toetamiseks välja pakutud erinevatele lahendustele, millega kliendid kaasa tulid, said kõik taotlejad piisavalt aega, et taotlused tähtaegselt ära esitada.“

Toetusi on kokku ligi paarkümmend. Pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks on 2020. aasta eelarves kokku 240 miljonit eurot.

Erandkorras ei rakendatud sel aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil.

Ühtset pindalatoetust taotles kokku 14 102 taotlejat 968 315 hektarile, mis on ca 3000 hektarit rohkem, kui möödunud aastal.

Tabelis on toodud ühtse pindalatoetuse taotluste ja taotletud pindala jagunemine maakondade lõikes:

Maakond Taotlejate arv Taotletud pindala, ha
HARJUMAA 1 228 70 436
HIIUMAA 312 14 596
IDA-VIRUMAA 433 30 537
JÕGEVAMAA 692 68 972
JÄRVAMAA 707 80 870
LÄÄNEMAA 488 37 171
LÄÄNE-VIRUMAA 948 108 915
PÕLVAMAA 742 45 511
PÄRNUMAA 1 593 101 475
RAPLAMAA 915 64 821
SAAREMAA 1 096 54 768
TARTUMAA 1 377 102 136
VALGAMAA 857 41 328
VILJANDIMAA 1 039 86 070
VÕRUMAA 1 675 60 707
Kokku 14 102 968 315

Maaelu arengukava toetusmeetmetest taotles keskkonnasõbraliku majandamise toetust 1345 taotlejat ca 440 900 hektarile, mahepõllumajandusele üleminekutoetust ja mahepõllumajandusega jätkamise toetust kokku 1827 taotlejat ca 195 800 hektarile. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust taotles 842 taotlejat ca 34 100 hektarile.

PRIA alustab esitatud taotluste menetlemisega, samuti algavad peatselt kohapealsed kontrollid, mis kestavad hilissügiseni. Vajalikku infot saab PRIA kodulehelt iga konkreetse toetuse leheküljelt. Samuti saab infot küsida pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 7377 679.

Otsetoetuste ja üleminekutoetuste ühikumäärad kinnitatakse 1. detsembriks 2020. a, otsused toetuste kohta kinnitatakse hiljemalt 10. detsembriks 2020. a. MAK toetuste maksimaalsed ühikumäärad on kehtestatud meetmete määrustes, otsused toetuste kohta kinnitab PRIA 10. veebruariks 2021. a.