Otse- ja üleminekutoetused on klientidele välja makstud, millega PRIA 20 aasta väljamaksete summa ületas 4 miljardit

Käesoleval aastal laekus PRIAle otsetoetuste taotlusi 14 077 maaharijalt ning piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi 864 loomapidajalt. Pindalapõhiseid üleminekutoetusi taotles 4070 põllumajandustootjat. PRIA alustas toetuste väljamaksmisega 4. detsembril ja tänaseks on kõik toetusmaksed juba klientideni jõudnud.

Loe lähemalt 23. detsembril ilmunud Maalehest kuidas vältida pindalatoetuse vähendamist ületaotlemise eest, millele pööratakse tähelepanu nõuetele vastavuse kontrollides ning kuidas PRIA kasutab pindalatoetuste menetluses satelliidiandmeid.

Artikli leiate SIIT!