Lõppenud voorude jooksvad tulemused - veebruar 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 16. veebruari seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
4.11.-11.11.20 (eeltäitmine 28.10.-03.11.20) 23 121 334 414 37 985 140 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.03.2021

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

25.11.-2.12.20 (eeltäitmine 18.11.-24.11.20)

4 000 000 47 7 077 303 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2021

Püügivahendi parendamise toetus 

EMKF meede 1.15
16.11.-29.11.20 1 000 000 45 1 580 331 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.02.2021

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

Riiklik
2.12.-9.12.20 5 000 1 2 336 2 336

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2
9.12.-16.12.20 (eeltäitmine 2.12.-8.12.20) 7 504 600 24 5 009 090 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.04.2021

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude uuendamiseks

MAK meede 4.3.1
9.12.-16.12.20 1 350 000 10 1 199 850 1 199 850

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1

15.12-22.12.20 (eeltäitmine 08.12-14.12.20)

2 198 615 7 365 203 PRIA teeb otsused hiljemalt 01.03.2021

Põllumajandustootja asendamise toetus

Riiklik
20.12.20-15.01.21 550 000 2 532 500 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.03.2021

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik
05.01-15.01.21 160 000 44 171 646 PRIA teeb otsused hiljemalt 08.03.2021

Turuarendustoetus

Riiklik

1.-15.02.2021 550 000 51 840 844 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2021

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik
1.-15.02.2021 3 748 500 14 3 849 961 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2021
Koolikava toetus – kaasnevad haridusmeetmed 1.-15.02.2021 Pole veel kinnitatud 99 277 100 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.04.2021