Lõppenud voorude jooksvad tulemused - september 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 14. septembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 2.11
31.07.–10.08.20 1 229 873 7 271 572 PRIA teeb otsused hiljemalt 13.10.2020
Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus MAK meede 4.2.5 22.07–12.08.20 (eeltäitmine 15.–21.07.20) 2 000 000 173 2 160 902 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.12.2020

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
17.08.–24.08.20 700 000 8 803 954 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.12.2020

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisega tegeleva ettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 4.4.5
17.08.–26.08.20 5 000 000 16 934 527 PRIA teeb otsused hiljemalt 28.10.2020

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

MAK meede 6.1
26.08.–02.09.20 (eeltäitmine 19.–25.08.20) 3 750 000 134 5 344 237 PRIA teeb otsused hiljemalt 25.11.2020

Tootjarühmade tunnustamine

MAK meede 9.1.1
24.08.-31.08.20 940 000 0 0 -