Lõppenud voorude jooksvad tulemused - märts 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 29. märtsi seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

MAK meede 4.3.2

08.-15.12.2021, eeltäitmine 01.-07.12.2021

7 100 000

22

4 857 040

PRIA teeb otsused hiljemalt 01.04.2022

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele

MAK meede 4.3.1
08.-15.12.2021

2 450 000

15

2 099 960

1 900 547

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

EMKF meede 2.2.1
15.-22.12.2021, eeltäitmine 08.-14.12.2021 1 899 550 10 425 595 158 660

Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus

Riiklik
05.-15.01.2022 160 000 37 162 302 159 972

Turuarendustoetus

Riiklik
01.-15.02.2022 400 000 17 377 062 PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2022

Põllumajandusloomade aretustoetus

Riiklik
01.-15.02.2022 4 548 500 14 4 503 315 PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2022

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2
28.02.-07.03.2022 570 000 2 363 772 PRIA teeb otsused hiljemalt 31.05.2022

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1
9.-17.03.2022  taotluse esitamine; eeltäitmine 2.-8.03.2022 25 mln 361 33 410 698 PRIA teeb otsused hiljemalt 26.07.2022