Lõppenud voorude jooksvad tulemused - juuli 2021

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 19. juuli seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4
17.-31.03.2021 14 mln 504 31 207 230 13 920 582

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

07.-14.04.2021 taotluste esitamine (eeltäitmine 31.03-06.04.2021)

3 000 000 96 1 378 891 748 556

Teadmussiire ja teavituse toetus (üleriigilise ulatusega tegevused)

MAK meede 1.1
14.-19.04.2021 375 000 125 926 171 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Teadmussiire ja teavituse toetus (maakondliku ulatusega tegevused)

MAK meede 1.2
14.-19.04.2021 105 000 52 111 094 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.09.2021

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

EMKF meede 4.1
21.-28.04.2021 550 000 4 613 845 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.07.2021

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetusMAK meede 16.2

26.04.-03.05.2021 4 000 000 24 7 333 485 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.09.2021

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus

MAK meede 16.4
28.06-05.07.2021 1 000 000 7 1 170 763 PRIA teeb otsused hiljemalt 09.11.2021