Lõppenud voorude jooksvad tulemused - august 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 15. augusti seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

MAK meede 4.1

09.-17.03.2022  taotluse esitamine; eeltäitmine 02.-8.03.2022 31 910 941 361 33 410 698 26 627 886

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

MAK meede 6.3

13.-21.04.2022, eeltäitmine 06.-12.04.2022 3 mln 113 1 618 131 974 231

Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

18.05.-01.06.2022 4 775 817 27 4 775 817 PRIA teeb otsused hiljemalt 23.09.2022

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

02.-09.06.2022 6 876 508 16 2 261 375 PRIA teeb otsused hiljemalt 15.08.2022

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

13.-20.06.2022 650 000 3 180 576 PRIA teeb otsused hiljemalt 14.09.2022

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

aprill 2018 - juuni 2022 26 648 788 1695 45 712 817

PRIA teeb otsused hiljemalt 08.09.2022