Lõppenud voorude jooksvad tulemused - august 2020

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 17. augusti seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus

MAK meede 3.2

30.04.–20.05.20 300 000 1 169 000 171 148
Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus 3.05.–25.05.20 357 369 2 455 626 357 369

Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus

EMKF meede 2.11
31.07.–10.08.20 1 229 873 7 234 778 PRIA teeb otsused hiljemalt 13.10.2020
Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus MAK meede 4.2.5 22.07–12.08.20  (eeltäitmine        15.–21.07.20) 2 000 000 173 2 160 902 PRIA teeb otsused hiljemalt 03.12.2020