Juulis võetakse kasutusele PRIA äpp Iva

Käesolevast aastast muutus oluliselt pindalatoetuste menetlemise protsess, mis tõi kaasa uue paindliku ning ennetava mõjuga seiresüsteemi.

Kohe pärast pindalatoetuste taotluste vastuvõtu lõppu alustas PRIA taotlustel olevate põldude seirega. Regulaarsete satelliidivaatluste põhjal tuvastatakse kõikidel pindalapõhiste toetuste taotlustel olevatel põldudel põllumajanduslikke tegevusi ja järgitud tavasid.

Uue lahendusena on taotlejatel PRIAga suhtlemiseks loodud asukohamärgisega fotode tegemise rakendus ehk mobiiliäpp Iva. Kui satelliitseire tulemusena on tuvastatud võimalik nõude rikkumine, saadab PRIA taotlejale e-kirja teel teavituse. Kui nõue on tegelikult täidetud, saab taotleja lva äpi abil tõendada tegelikku olukorda põllul. Taotlejale saadetavas teavituses on link mobiiliäpis Iva olevale tööülesandele, kus on kirjas, millisest põllust ja mis ajaks fotosid oodatakse. Fotoülesande täitmiseks tuleb äpi abil teha asukohamärgisega fotod ning need saata PRIAle.

See on üks pinnaseire vahenditest, mis asendab kohapeale minemist ning võimaldab põlluharijal kontrolliprotsessis PRIAga suhelda talle sobivamal ajal ilma koheseid sanktsioone kartmata. Iva äpp on praegu arendatud ainult fotode tegemiseks ja saatmiseks.

Esimesed Iva fotoülesanded saadetakse välja juuli keskel. Selleks ajaks on PRIA kodulehele lisatud äpi kasutamise juhendid. Samuti saab abi küsida helistades PRIA infotelefonidel. Pinnaseire ja Iva äpi kohta ilmuvad artiklid peagi ka juulikuu Põllumehe Teatajas ning 13. juuli Maalehes. Praegu leiab rohkem infot PRIA kodulehelt: pinnaseire kohta pinnaseiresüsteemi leheküljelt ning Iva kohta äpi leheküljelt.