Mobiiliäpp Iva

Mobiiliäpp Iva

Mobiiliäpp Iva on toetav abivahend 2023. aastast rakendunud pinnaseiresüsteemile. Pinnaseiresüsteem on osa pindalatoetuste ühtsest haldus- ja kontrollisüsteemist, mille abiga vaadeldakse, jälgitakse ja hinnatakse põldudel läbi viidavat põllumajanduslikku tegevust. Pinnaseire aluseks on Copernicus Sentinel satelliidipildid või muud samaväärse väärtusega andmed.

Pinnaseiresüsteem kontrollib erinevate toetuste nõuete täitmist ning tuvastab mittevastavused. Nende põldude osas, millel tuvastatakse mittevastavusi, viib PRIA läbi järeltegevusi, mis toetavad seiresüsteemi ning aitavad välja selgitada tegeliku olukorra põllul. Tegemist on ennetavate ja taotlejat kaasavate tegevustega. Esmaseks järeltegevuseks on PRIA poolt saadetav fotoülesanne, mida saab täita mobiiliäpis Iva.

Fotoülesande puhul saadab PRIA taotlejale e-kirja, milles palutakse teha hiljemalt etteantud kuupäevaks asukohamärgisega foto olukorrast põllul, millega tõendatakse tegelikku olukorda põllul. Foto tuleb teha PRIA mobiilirakenduses Iva, st väljaspool rakendust tehtud fotosid ei saa kasutada. Lisaks pildistamise funktsioonile salvestab rakendus ka pildistamise asukoha, suuna ning aja. Juhul, kui piltidelt ei olnud võimalik reaalset olukorda põllul hinnata või fotoülesannet ei täidetud tähtajaks, võib PRIAl olla tarvis olukorra hindamiseks läbi viia kohapealne kontroll.

Juhised mobiilirakenduse alla laadimiseks ning kasutamiseks leiab e-kirjast ja käesolevalt lehelt. Põhjalikum kasutusjuhend on leitav lisamaterjalide alt. 

Seoses 2024. aasta äpi uuendustega on hetkel juhendid täiendamisel.

Tehnilised nõuded:

 • Äppi saab kasutada ainult aktiivse fotoülesande olemasolul. Äpi kasutamiseks ei pea sisse logima ega ennast kasutajaks registreerima.
 • Äpp töötab Android ja iOS nutiseadmetes (nutitelefon, tahvelarvuti). Android seadme puhul töötab äpp alates 8. operatsioonisüsteemi versioonist ning iOS seadme puhul alates 13. versioonist.
 • Ülesannete lisamiseks ja fotode saatmiseks on tarvis internetiühendust (mobiilne internet või ühendus wifi võrguga). Fotosid saab äpis teha ilma internetita.

Kuidas kontrollida oma telefoni operatsioonisüsteemi versiooni?

 • Android: Seaded → Telefonist → Android versioon

 • iOS: Settings → General → About → iOS version

Iva kasutusjuhend

Fotoülesande puhul saadab PRIA taotlejale e-kirja, milles palutakse teha hiljemalt etteantud kuupäevaks foto olukorrast põllul.

Ülesande saamisel on taotlejal kaks võimalust:

 • laadida alla mobiiliäpp Iva ning lahendada fotoülesanne. Hätta jäädes on taotlejal võimalus broneerida aeg PRIA maakondlikus teenindusbüroos, mille jooksul saab PRIA töötaja õpetada äpi kasutamist;
 • paluda abi lähedaselt või kolleegilt, kes laadiks alla mobiiliäpi Iva ning lahendaks fotoülesande tema eest.

Äppi saab nutiseadmesse alla laadida mobiilirakendustest Google Play ja App Store.

Äpi esmakordsel avamisel küsitakse asukoha määramise, kaamera kasutamise ning märguannete saatmise luba. Fotoülesande lahendamiseks on tarvis anda asukoha määramise ning kaamera kasutamise luba. Soovituslik on teha valik „Luba rakenduse kasutamise ajal“, sest nii ei küsita luba igal äpi kasutamise korral uuesti.

Asukoha määramise loa küsimisel pakub mõni seade ka valikut määrata asukoht täpselt või ligikaudselt. Sellisel juhul tuleb kindlasti valida asukoha täpne määramine, sest ligikaudne määramine ei ole äpi kasutamiseks piisav.

Märguannete loaga antakse äpile luba teavitada kasutajat fotoülesande tähtaja saabumisest. Äpp saadab fotoülesande kohta meeldetuletuse, kui fotoülesande tähtajani on jäänud kaks päeva. Märguannete loa andmine ei ole kohustuslik.

Fotoülesande saab äppi lisada fotoülesande koodiga, mis on märgitud kasutajale saadetud e-kirjas. Ühe koodiga võib olla seotud üks või mitu fotoülesannet. Üks fotoülesanne on seotud ühe kindla põlluga. Fotoülesande lisamiseks on kaks võimalust, kas e-kirjas oleva fotoülesande koodi lingi kaudu või sisestades fotoülesande koodi äpis käsitsi.

Fotoülesanne meilil

Fotoülesande lisamine e-kirjas oleva lingi kaudu:

 1. Avage PRIAst saabunud e-kiri nutiseadmes (nt nutiseadme veebilehitsejas või meiliteenusepakkuja äpis) ja klõpsake fotoülesande koodile.
 2. Teid suunatakse mobiiliäppi Iva, kus toimub fotoülesande lisamine.
 3. Kui fotoülesande lisamine on lõppenud, kuvatakse kasutajale selle kohta teade.

 

Fotoülesande lisamine koodiga

Fotoülesande lisamine äpis:

 1. Kui avate PRIA poolt saabunud e-kirja arvutis, siis tuleb sisestada fotoülesande kood äpis käsitsi.
 2. Kui äpis ei ole veel ühtegi fotoülesannet, siis avaneb automaatselt koodi lisamise kuva. Vastavasse kasti tuleb sisestada fotoülesande kood ja vajutada nupule „Lisa koodiga“. Kui äpis on juba fotoülesanne olemas, siis avaneb fotoülesannete loend. Sellisel juhul saab fotoülesande lisada järgnevalt:
  1. Kuva all servas tuleb vajutada nupule „Lisa koodiga“
  2. Seejärel avaneb koodiga lisamise kuva
  3. Vastavasse kasti tuleb sisestada fotoülesande kood ja vajutada nupule „Lisa koodiga“
 3. Kui fotoülesanne on lisatud avaneb fotoülesannete loend ja ilmub teade fotoülesannete eduka lisamise kohta.
Minu fotoülesanded

Peale fotoülesannete lisamist kuvatakse teie fotoülesanded. Vaade avaneb ka järgnevatel äpi kasutamise kordadel ning sama ülesannet hiljem uuesti lisama ei pea. Fotoülesanded on jagatud neljale vahelehele: kõik, tegemata, pooleli ja saadetud.

Üks fotoülesanne on seotud ühe kindla põlluga. Ülesande sedelilt saab vaadata, millise põllu või ala kohta ning kellele on antud ülesanne koostatud. Lisaks on kirja pandud ülesande tähtaeg ning staatus.

Valides „Kuva rohkem“, saab vaadata fotoülesande täpsemat kirjeldust, nõutud fotode arvu ning loendit nõuetest, mida antud fotoülesandega soovitakse kontrollida. 

Vajutades jaluses olevat nuppu „Värskenda“, uuendatakse kõikide ülesannete staatust. Kui mõne ülesande staatus on uuenenud, siis liigutatakse vastav ülesanne õigele vahelehele ja selle kohta kuvatakse teade.

Kui olete fotoülesande sisuga tutvunud, siis vajutage ülesande sedelil nuppu „Täida“. Avaneb kaardivaade, milles on nähtav ülesande info ning kaart, mille abil liikuda põllule ning valida fotode tegemiseks sobivad asukohad.

Kaardivaade on soovitatav avada enne põllule minemist. Kui kaardivaade on eelnevalt avatud, on see kasutatav ka ilma internetita, nt olukorras, kui põllul pole interneti levi. Võrguühenduseta režiimis kuvatakse kaardil alati pildistamise puhverala ning kasutaja asukoht, kuid muud funktsionaalsused võivad olla piiratud.

Kaardivaade

Kaardil on märgitud:

 • põld või ala, mille kohta on ülesanne tehtud (sinise pideva joonega);
 • pildistamise puhverala (punase tooni ja katkendliku joonega). Kõik põllust tehtavad pildid tuleb teha puhveralas;
 • kasutaja asukoht ja suund (täpiga). Täpp on rohelist värvi siis kui kasutaja asub puhveralas ning punast värvi siis kui kasutaja ei asu puhveralas. Kui kasutaja ei asu puhveralas, näitab eraldi punane nool suunda, kuhu poole jääb põld, mille kohta on ülesanne tehtud.

Kaardi nurkades on nupud:

 • seadme täpsus. Kui satelliidi ikoon on roheline, on seadme täpsus foto tegemiseks piisav; kui ikoon on punane, siis mitte. Nupule vajutamine avab seadme täpsuse andmeid kirjeldava akna. Üldjuhul on põllu peal asudes täpsus alati piisav, st ikoon on roheline. Mõnel juhul võib täpsus olla ebapiisav, nt paksu metsa sees, hoones või kaardivaate avamisel, kui seade ei ole jõudnud end veel positsioneerida. Sellise juhul tuleb veidi oodata või liikuda teise kohta;
 • link välisele navigeerimisrakendusele. Nupule vajutamisel avaneb väline kaardirakendus (nt Google Maps). Äpp annab kaardirakendusele põllu lähimad koordinaadid;
 • kaardikihid. Nupule vajutamine avab kaardikihtide loendi. Kasutaja saab valida, milliseid kaardikihte kuvatakse;
 • kasutaja asukoht. Nupule vajutamine tsentreerib kasutaja asukoha kaardil.

 

Kui olete eelnevad sammud läbinud, siis tuleb minna põllul või alal pildistamiseks sobivasse kohta ning lahendada ülesanne. Ülesande lahendamiseks tuleb teha põllust vähemalt nõutud arvul fotosid. Fotosid saab teha ka rohkem, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 10.

Iga fotoülesande sedelil on kirjeldus, mismoodi ja millest PRIA fotosid soovib. Üldjuhul on vaja teha põllust mitu fotot erinevatest kohtadest ja erinevates suundades. Eesmärk on jäädvustada fotodega võimalikult suurt ala põllust, sest PRIA töötaja saab põllu hindamisel lähtuda vaid saadetud fotodest.

Seadme kalibreerimine

1. Sisenege kaameravaatesse vajutades kaardivaates nupule „Lisa fotosid“

Kaameravaatesse sisenemisel võidakse paluda seadme kalibreerimist. Kalibreerimise all mõeldakse seadme kompassi õigeks seadmist. See tagab foto tegemise suuna õigsuse süsteemis.

Süsteem kuvab teate „Seadme kalibreerimine. Palun kalibreerige oma seade enne pildistama asumist. Selleks tehke seadmega viis korda kaheksakujulisi liigutusi.“ Teates on ka abistav illustratiivne kujutis. Kui olete seadme kalibreerinud, tuleb vajutada nupule Tehtud“.

 

Kaameravaade puhveralast väljas

2. Kontrollige, kas asute pildistamise puhveralas

Kõik põllust tehtavad pildid tuleb teha punase katkendliku joonega märgitud puhveralas. Kui kasutaja ei asu pildistamise puhveralas, kuvatakse kaameravaates juhised puhveralasse liikumiseks. Juhised on antud nii teksti kui ka suunda näitava noolega. Lisaks kuvatakse kasutaja kaugus puhveralast meetrites.

Kui kasutaja asub pildistamise puhveralas, ilmub sellekohane teade ning kasutaja saab teha põllust fotosid.

 

Lähivõte

3. Valige foto tegemiseks sobiv võtterežiim

Foto tegemiseks tuleb sõltuvalt ülesande sisust valida võtterežiim „Lähivõte“ või „Kaugvõte“. Võtterežiimi valimiseks tuleb vajutada vastavaid nuppe.

Lähivõte on tarvilik konkreetse kultuuri või objekti pildistamiseks. Vaikimisi on kaameravaade lähivõtte režiimis. Kui lähivõtet on palutud põllukultuurist, siis tuleb see teha nii, et terve taim mahub pildile ära.

Kaugvõttega saab teha põllust ülevaatliku pildi. Kaugvõtte tegemiseks tuleb valida kaugvõtte režiim ning keerata telefon horisontaalsesse asendisse.

 

Foto salvestamine

4. Tehke põllust fotod

Kui kasutaja on foto tegemiseks sobivas kohas, valinud sobiva suuna ja võtterežiimi ning pildi kadreerinud, siis tuleb vajutada päästikule. Seade teeb foto ja kuvab selle uues aknas koos tekstiväljaga, kuhu kasutaja saab soovi korral lisada kommentaari. Foto salvestamiseks tuleb vajutada nuppu „Salvesta“.

Kui kasutaja ei soovi seda fotot salvestada ja tahab uue teha, siis tuleb vajutada lingile „Tühista foto“.

Pärast foto salvestamist avab süsteem uuesti kaameravaate. Jaluses kuvatakse salvestatud fotode arvu. Kasutaja saab teha vajadusel veel fotosid.

 

Kaardivaade tehtud fotodega

5. Väljuge kaameravaatest ning vaadake tehtud fotod üle

Kui rohkem fotosid teha ei soovita, siis tuleb vajutada nupule „Lõpeta“. Süsteem avab kaardivaate, kus on märgitud ka tehtud fotode asukohad.

Tehtud ja veel saatmata fotosid saab vaadata, muuta ja kustutada galeriist, kuhu pääseb kaardivaates nupust „Vaata fotosid galeriis“.


Pildistamise asukohad

Mõned näpunäited fotode tegemiseks:

 • Tehke fotod pildistamise puhveralas erinevatest kohtadest ja erinevatesse suundadesse. Nii on võimalikult suur ala põllust fotodega jäädvustatud. (Näide pildil)
 • Ärge tehke fotot vastu eredat valgust. Sellisel juhul jääb põld näha liiga tumedalt ja pildilt ei ole võimalik midagi eristada.
 • Püüdke hoida telefoni foto tegemise ajal paigal, et vältida uduseid fotosid. Väga uduste fotode puhul annab äpp sellest kasutajale teada ning palub teha uue pildi.
 • Vaadake kohe peale foto tegemist pilt üle. Jälgige, kas see, mida soovisite pildistada, on sealt ka ilusti näha. Vajadusel tehke uus foto.
Kaardivaade tehtud fotodega

Fotoülesande vastuse saab ära saata siis, kui ülesande kohta on tehtud vähemalt nõutud arvul fotosid. Vastuse saatmiseks tuleb vajutada kaardivaates nuppu „Saada“. Veendu, et ülesande kohta tehtud fotod on asjakohased ja tehtud sobilikest kohtadest. Peale vastuse saatmist ei saa enam fotosid kustutada ega uuesti saata.

Fotoülesande vastuse saatmiseks on tarvis internetiühendust (mobiilne internet või ühendus wifi võrguga). Kui kasutajal on olemas mobiilse interneti pakett ja põllul on interneti levi hea, siis soovitame saata vastuse kohe pärast fotode tegemist.

Fotoülesande saatmisel tehakse taustal mitmeid kontrolle, muuhulgas kontrollitakse fotode ehtsust. Kui selle käigus ilmneb mõnel fotol puuduseid, näiteks on üritatud fotodega manipuleerida või on olnud foto tegemise ajal satelliitidelt saadud info puudulik, siis kuvatakse kasutajale veateade ning palve nõuetele mittevastav foto kustutada.

Kasutaja peab seejärel vajutama lingile „Kuva fotosid galeriis“. Nõuetele mittevastav foto tuleb kustutada ning selle asemel tuleb teha vajadusel uus. Seejärel tuleb ülesande vastus uuesti saata.


Lisamaterjalid

Nimetus Lisatud