Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse taotlusvoorus esitati 173 taotlust summas 2 160 902 eurot

12. augustil lõppes Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.5) taotluste vastuvõtt. Taotlusi oli võimalik esitada elektroonselt läbi e-PRIA keskkonna alates 22. juulist. Kokku esitati 173 taotlust summas 2 160 902 eurot. Toetuse eelarve käesolevaks taotlusvooruks on 2 miljonit eurot.

Meede on mõeldud selleks, et toetada jahipiirkondadesse kütitud ulukite käitlemiseks nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamist, et oleks tagatud kütitud uluki käitlemisel hügieenitingimuste, bioohutuse ja -turvalisuse meetmete rakendamine. Toetatavad on käitlemiseks vajaliku seadme ostmine ning ehitise ehitamine.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 20 000 eurot.

Taotletud summade jagunemine maakondade lõikes: 

Ulukid 2020

 

Taotlejate arv maakondade lõikes:

Maakond

Taotlejate arv

PÄRNUMAA

21

TARTUMAA

18

VILJANDIMAA

16

SAAREMAA

15

VALGAMAA

14

HARJUMAA

13

JÄRVAMAA

13

VÕRUMAA

13

LÄÄNE-VIRUMAA

12

PÕLVAMAA

10

IDA-VIRUMAA

7

JÕGEVAMAA

7

RAPLAMAA

6

LÄÄNEMAA

5

HIIUMAA

3

Kokku:

173

 PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse hiljemalt 3. detsembriks 2020. a.