Avanes poollooduslike koosluste alade joonistamise teenus 2021. a pindalatoetuste taotlemiseks

Alates 20. aprillist on vana e-PRIA teenuses „Minu niidud“ võimalik joonistada poollooduslike koosluste (PLK) alasid 2021. a pindalatoetuste taotluse jaoks.

Samuti on võimalik „Minu põllud“ teenuses põlde joonistada ja pindalatoetuste taotlust eeltäita. Põldude joonistamise kohta leiab rohkem infot PRIA kodulehe uudisest „Avanes põldude joonistamise teenus 2021. a pindalatoetuste taotlemiseks“ ja taotluse eeltäitmise kohta „Avanes 2021. a pindalatoetuste taotlemise eeltäitmine“.

Kasutage võimalust ja valmistage oma pindalatoetuste taotlus e-PRIAs juba varakult ette, et 2. mail algava taotlusvooru ajal oleks vaja ainult taotlus esitada ning vajadusel lisada lisavorm(id). PLK alasid saab Keskkonnaametile kooskõlastamiseks saata samuti alates 2. maist.