Avanes põldude joonistamise teenus 2021. a pindalatoetuste taotlemiseks

Alates 9. aprillist on vana e-PRIA teenuses „Minu põllud“ võimalik joonistada põlde 2021. a pindalatoetuste taotluse jaoks. Teenuses „Minu niidud“ poollooduslike koosluste (PLK) alade joonistamise avame esimesel võimalusel aprillikuu jooksul ja anname sellest PRIA kodulehe kaudu eraldi teada.

Vana e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb peale e-PRIAsse sisse logimist ülemiselt siniselt menüürealt valida „Vana e-PRIA“. Varasemalt teenust kasutanud, aga sel aastal esimest korda teenusesse sisenevatele klientidele, laaditakse alla PRIA poolt kindlakstehtud andmed kliendi põldude kohta. Need võivad olla kohapealses või administratiivses kontrollis, satelliitpiltide või ortofotode alusel kontrollitud põllud. Kui kontrolle pole läbi viidud, siis on kindlakstehtud andmeteks eelmisel aastal taotleja poolt joonistatud põllud. Peale kindlakstehtud andmete laadimist saab joonistada oma põllud, mida soovitakse lisada 2021. a pindalatoetuste taotlusele. Esimest korda teenust kasutavad kliendid saavad kohe peale teenusesse sisenemist hakata oma põlde joonistama.

Juhime põldude joonistamisel tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid 2021. aasta tegelikule olukorrale ja et nende maade osas oleks olemas kehtiv maakasutusõigus.

Juhul kui võrreldes e-PRIAs näha olevate põllumassiivide piiridega on võetud kasutusse uusi maid ja need on heas põllumajanduslikus seisukorras, siis palume esitada ettepanek põllumassiivide piiride muutmiseks. Selleks tuleb kasutada e-PRIA teenust „Põllumassiivide muudatused“ (leitav e-PRIA – Valdused – Põllumassiivide muudatused). Samas teenuses saate anda teada ka maadest, mida te enam ei kasuta või mis pole enam heas põllumajanduslikus korras. Palume kindlasti põldude joonistamisel arvestada, et põldude piirid peavad vastama tegelikele piiridele looduses. Juhime tähelepanu, et joonistamisel aluseks olevad ortofotod on tehtud eelmisel või üle-eelmisel aastal.

Pindalatoetuste taotlust ei saa praegu veel eeltäita. Põlde saab taotlusele lisada ning taotlust esitada alates 2. maist. Juhul kui on võimalik alustada taotluse eeltäitmisega varem kui 2. mail, anname sellest PRIA kodulehe kaudu esimesel võimalusel teada.