Avanes 2021. a pindalatoetuste taotlemise eeltäitmine

Alates 15. aprillist on võimalik pindalatoetuste taotlust eeltäita (st lisada taotlusele eelnevalt joonistatud põllud ning märkida toetuste taotlemised vormile PT50 ja PT50A).

Samuti on taotluse jaoks vana e-PRIA teenuses „Minu põllud“ võimalik joonistada põlde. Põldude joonistamise kohta leiab täpsemat infot PRIA kodulehe uudisest „Avanes põldude joonistamise teenus 2021. a pindalatoetuste taotlemiseks“. Poollooduslike koosluste (PLK) alade joonistamise avame teenuses „Minu niidud“ esimesel võimalusel aprillikuu jooksul. Anname sellest PRIA kodulehe kaudu eraldi teada.

Eeltäita saab vormi „Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PTA50A) ning ökoalade loetelu“. Kasutage võimalust, et oma pindalatoetuste taotlus e-PRIAs juba varakult ette valmistada ning 2. mail algava taotlusvooru ajal on sel juhul vaja ainult taotlus esitada ning vajadusel lisada lisavorm(id).