Pindalatoetused 2016 üldinfo

MAK 2014-2020

Tutvustus

2016. aastal saab põllumajanduse otsetoetusi ja maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi taotleda 2. maist kuni 23. maini.

Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 17. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, kus saab tutvuda e-PRIA teenustega. Vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid PRIA klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja e-PRIA arvuti kasutamise aega on võimalik kõikidele tööpäevadele eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/).  Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondliku teenindusbüroo telefonil  ja infotelefonil 737 7679.

 

2016. aastal saab taotleda järgmisi toetusi:

Otsetoetused:

 • ühtne pindalatoetus (ÜPT) ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (ROH);
 • noore põllumajandustootja toetus (NPT);
 • puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus (PKV);
 • jätkata saab väikepõllumajandustootjate toetuse (VPT) kavas osalemisega.

 

PRIA kinnitas otsetoetuste ühuikumäärad 28. novembril 2016.

Otsetoetused

2016. a ühikumäär

Ühtne pindalatoetus

79,64

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus

36,20

Noore põllumajandustootja toetus

19,91

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus

526,97

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

123,19

Ammlehma kasvatamise otsetoetus

75,90

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

14,13

 

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 toetused (NB! kohustust alustada ega suurendada ei saa, jätkata saab ainult olemasolevat kohustust):

Põllumajanduslik keskkonnatoetus:

 • mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).

 

MAK 2014-2020 toetused:

 1. Keskkonna- ja kliimameede ehk põllumajanduslik keskkonnatoetus:
 • keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM);
 • keskkonnasõbraliku aianduse köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK);
 • piirkondlik mullakaitse toetus (MULD);
 • keskkonnasõbraliku aianduse puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA);
 • kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT);
 • ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL);
 • poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK).
 1. Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH).
 2. Loomade heaolu toetus (LHT).
 3. Natura 2000 toetus:
  • Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT);
  • Natura 2000 toetus erametsamaale perioodil 04.04.2016 - 22.04.2016 (NAM, taotlused esitatakse Erametsakeskusele).