Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus 2016

EAGF

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse  kasvatamise otsetoetuse (edaspidi loomatoetused) eesmärk on toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnapõhjustel tähtsat sektorit või sektorit, kus esineb teatud raskusi. Loomatoetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. märtsist kuni 21. märtsini 2016. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. märtsist kuni 15. aprillini 2016.

 

Täpsema info toetuste ja taotlemise tingimuste kohta leiate alljärgnevalt:

 


EESMÄRK

Toetada majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnapõhjustel tähtsat sektorit või sektorit, kus esineb teatud raskusi. Piimalehma kasvatamise otsetoetusega soovitakse toetada piimasektori seda osa, milles tootjate ja loomade arvu vähenemine on olnud kõige suurem ehk karjasid kuni 100 piimalehmaga. Kuni 25 ammlehma kasvatamise ning 10-100 ute ja kitse kasvatamise otsetoetusega soovitakse toetada peamiselt peretalusid, et säiliksid talumajapidamised, mis annavad vähemalt ühe täistöökoha. Toetuseid rahastatakse Euroopa liidu  (EAGF) vahenditest 2016. aastal kogusummas 3 430 000 eurot.

 

Tagasi algusse

VASTUVÕTUAEG JA –KOHT

Loomakasvatuse toetuste taotluste vastuvõtt kestab 2. märtsist kuni 21. märtsini 2016. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood kestab 22. märtsist kuni 15. aprillini 2016. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse toetuste 1% iga hilinetud tööpäeva kohta. Pärast 15. aprilli esitatud loomakasvatuse toetuste taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 15. aprillini 2016. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni.

Soovitame taotluse esitamisel eelistada e-PRIAt, kus saab taotlusi esitada kõigil nädalapäevadel ööpäevaringselt. Täpsem info e-PRIA kohta www.pria.ee/epria.

PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.00.

Teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid e-PRIA kasutajatele ning vajadusel abistavad e-PRIA kasutajaid klienditeenindajad. Taotluse esitamise ja kliendiarvuti kasutamise aega on võimalik eelregistreerida internetipõhises eelregistreerimise süsteemis (www.pria.ee/broneering/), samuti helistades maakondlikku teenindusbüroosse või infotelefonil 737 7679.

Soovi korral saab taotluse esitada ka elektrooniliselt e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee. Elektrooniliselt esitatavad dokumendid tuleb kinnitada digitaalallkirjaga.

Taotlemiseks tuleb esitada loomakasvatuse toetuse taotlus (vorm PT51)

 Tagasi algusse

 

TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri 25.04.2015. aasta määrus nr 34 “Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus” (loe siit).

Piimalehma kasvatamise otsetoetus (PTK)

 • PTK otsetoetust võib taotleda loomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga kuni 100 piimatõugu lehma;
 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 8. maini 2016 (kaasa arvatud) ja selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;
 • pidamisperioodi (taotluse esitamisest 8. maini) jooksul ei tohi piimalehmade arv suureneda üle 100;
 • piimalehmad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;
 • Piimalehmaks loetakse piimatõugu lehma, kui tal on asjaomase tõu tunnused.
 • Piimatõuks loetakse järgmised tõud: eesti holstein (EHF), eesti punane (EPK), eesti maatõug (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA), dzörsi (JER). Nimetatud tõugudesse kuuluvaks loetakse asjaomaste tõutunnustega loomad. Piimatõuks ei loeta piimalehma, kes on saadud lihatõuga ristamisel ja kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja.
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2016).

Ammlehma kasvatamise otsetoetus (ATK)

 • ATK otsetoetust võib taotledaloomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga kuni 25 lihatõugu ammlehma ja lehmmullikat. Mullikaks loetakse  vähemalt 8 kuu vanused veised;
 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 8. maini 2016 (kaasa arvatud), selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;
 • pidamisperioodi (taotluse esitamisest 8. maini) jooksul ei tohi ammlehmade ja lehmmullikate arv suureneda üle 25;
 • lihatõugu ammlehmad ja lehmmullikad peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;
 • Ammlehm või lehmmullikas loetakse toetuse nõuetele vastavaks, siis kui tal on asjaomase tõu tunnused või ta on lihatõuga ristamisel saadud loom, kes kuulub lihatootmiseks peetavate loomadega samasse karja. Toetusõiguslikuks lehmmullikaks loetakse vähemalt 8 kuu vanune poegimata emaveis (lehmmullikas). Lihatõuks loetakse järgmised tõud: hereford (Hf), limusiin (Li), aberdiin-angus (Ab), šarolee (Ch), šoti mägiveis (Hc), piemont (Pi), hele tõug (Ba), simmental (Si), belgia sinine (Bb), dexter (De), galloway (Ga), aubrac (Au), saksa šorthorn (SH), salers (SA).
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2016).Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus (UTK)

 • UTK otsetoetust võib taotledaloomapidaja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise aasta 2. märtsi seisuga vähemalt kümmet, kuid mitte rohkem kui 100 utte või emakitse;
 • toetust saab taotleda vähemalt 10 ute või emakitse kohta, kes on taotluse esitamise aasta 27. aprilli seisuga (kaasa arvatud) vähemalt  ühe aasta vanused;
 • taotlusele märgitud arvul loomadele kehtib pidamisperiood, mis kestab taotluse esitamise päevast kuni 8. maini 2016 (kaasa arvatud) ja selle aja jooksul peab taotleja seda arvu toetusõiguslikke loomi oma karjas hoidma;
 • pidamisperioodi jooksul  (taotluse esitamisest 8. maini) ei tohi 27. aprilli seisuga vähemalt ühe aasta vanuste uttede või emakitsede arv suureneda üle 100;
 • uted ja emakitsed peavad olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja põllumajandusloomade registris registreeritud;
 • taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises (vt nõuetele vastavus 2016).Tagasi algusse

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA kinnitas loomakasvatuse otsetoetuste ühikumäärad 28. novembril 2016.

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

123,19

Ammlehma kasvatamise otsetoetus

75,90

Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus

14,13Loomatoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA 10. detsembriks 2016. Loomatoetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks 2017.

 Tagasi algusse

  

LISAINFO JA KONTAKT

Lisainfot toetuse nõuete ja e-PRIAs taotlemise osas saab PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679.

Tagasi algusse