Natura 2000 toetus erametsamaale 2023

Meede 12.2 MAK 2014-2020

MAK ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi logo

Tutvustus

Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääv tulu Natura 2000 erametsamaal.

Toetuse määr on sihtkaitsevööndis 134 eurot hektari kohta aastas.

Piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal on toetuse määr 60 eurot hektari kohta aastas.

Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamiseks vajaminev summa ületab määratud eelarvet, võidakse sätestatud toetuse määrasid vähendada.

Toetust saab taotleda 4. aprillist 2. maini 2023. a. Taotlusi saab esitada e-PRIAs.

Toetust menetleb Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes teeb toetuse otsused hiljemalt 30. aprilliks 2024. a. PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 30. juuniks 2024. a.

Täpsemad toetuse tingimused on kirjas Keskkonnainvesteeringute Keskuse veebilehel.

Küsimuste korral palume pöörduda Keskkonnainvesteeringute Keskusesse telefoninumbril 56 683 263