Kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetus 2014

Riiklik

Tutvustus

EESMÄRK

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema ettevõttes korraldatava kalandusega seotud erialal õppiva õpilase või üliõpilase õppepraktika kulud.

Taotlusvooru eelarve on 25 000 eurot. Toetust maksti neljale taotlejale kokku summas 20 285,92 eurot.

 

VASTUVÕTUAEG JA -KOHT

Taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 22.09 – 8.10.2014 posti teel järgmisel aadressil: 

Kalandustoodete tootja praktikatoetus

PRIA

Tähe 4

51010 TARTU

 

TOETUSE TUTVUSTUS/TINGIMUSED

Erialade loetelu, mille omandamisel toetust antakse on järgmine:

• kalandusspetsialist;

• kalakasvatus;

• veeökosüsteemide majandamine;

• laevajuht kuni 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;

• vahitüürimees üle 500 GT kogumahutavusega laevadel, avamerekalur;

• kipper, mehaanik, avamerekalur;

• kipper, külmutusseadmete masinist, avamerekalur;

• kipper, laevaelektrik, avamerekalur;

• kalur-laevajuht;

• kalandustoodete tehnoloogia

Toetust võib taotleda sellise õppepraktika osaliseks hüvitamiseks, mille alguskuupäev ei ole varasem kui taotluse esitamise aastale eelnenud aasta 1. september ega hilisem kui taotluse esitamise aasta 30. november ning mille kestus ei ületa õppekavas määratud ajavahemikku.

Õppepraktika juhendajal peab olema erialane ettevalmistus, ning ta peab olema töötanud kalanduse alal vähemalt viimased viis aastat, millest viimase aasta ettevõttes, kus õppepraktika läbi viiakse.

 

TOETUSE MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE

PRIA teeb otsused hiljemalt 5. novembriks 2014.a.

 

Abiks taotlejale

Lisainfo:

Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678

Toetustega seotud info info [at] pria [dot] ee