Asukohamärgisega fotode tegemine ja e-PRIAs esitamine (investeeringutoetused)

Käesolevat asukohamärgisega fotode tegemise ja e-PRIAs esitamise juhendit kasutatakse ainult investeeringutoetuste puhul ja eelkõige siis, kui PRIA asukohamärgistega fotode tegemist palub. Käesolev juhend ei ole seotud pinnaseiresüsteemi ega mobiiliäpiga Iva.

Asukohamärgisega fotode tegemine

Asukohamärgisega foto on foto, mille külge on salvestatud pildi tegemise asukoha koordinaadid. Sellise foto saab teha nutitelefoniga, millel on olemas nii kaamera kui GPS funktsionaalsus. Fotole asukohamärgise lisamiseks tuleb selleks enne fotode tegemist telefoni seadetest luba anda.

  1. Avage telefoni Seaded (Settings) > Privaatsus (Privacy) > Asukohateenused (Location Services).
  2. Veenduge, et Asukohateenused (Location Services) oleksid sisse lülitatud – nupp peab olema roheline.
  3. Valige kuval olevast rakenduste nimekirjast Kaamera (Camera) ning märkige valituks "Rakendust kasutades" (While Using the App).

Olenevalt Androidi versioonist või telefoni mudelist võivad menüüpunktide nimed olla erinevad, täpsemad juhised leiate internetist otsides märksõnu "geotag", "locaton settings", "GPS location" + oma telefoni mudel.

  1. Avage Seaded (Settings) > Biomeetria ja turvalisus (Biometrics and security) > Rakenduse load (App permissions) > Asukoht (Location). Otsige nimekirjast "Kaamera" (Camera) ja lülitage sisse – nupp peab muutuma roheliseks.
  2. Liikuge tagasi seadete avakuvale ja valige Rakendused (Apps) > otsige nimekirjast "Kaamera" (Camera) ja vajutage hammasratta ikoonile. Avanevalt kuvalt lülitage sisse "Asukohasildid" (Location tags) – nupp peab muutuma siniseks.

 

Kui telefon on seadistatud, siis võib alustada toetuse objektide pildistamisega.

Peale vajalike piltide tegemist võib asukohamärgise lisamise taas ära keelata. Juba olemasolevatelt piltidelt asukohamärgis ära ei kustu.

Piltide arvutisse tõstmiseks saab ühendada telefoni arvutiga kaabli abil või saata pildid telefonist e-posti aadressile ning need sealt arvutisse alla laadida. PRIAle tuleb edastada failid muutmata kujul.

Pildistatavate objektide ümbruses peab olema näha ka ümbritsevat tausta, et oleks visuaalselt võimalik maastiku või objektide järgi pildistatavat objekti siduda asukohaga. Iga esitatud foto pealkirjas peab kajastuma, millise objektiga on tegemist. Ehitise seest tehtud piltidel peab olema lisaks kirjas, mis ruumiga on täpselt tegemist (nt "Loomaveohaagis Graham Edwards GET146", "Talli kompleks - sadularuum" jne).

Vastavalt objekti liigile tuleb PRIAle esitada järgmised fotod:

  1. Masinad, seadmed, haagised jms - üldpilt ühest objektist korraga; pilt seerianumbrist/VIN koodist koos kleebisega; pilt odomeetri näidust/töötundidest; pilt tehnilisest passist; kui kogu lisavarustust ei ole võimalik ühel pildil esitada, siis täiendavad pildid lisavarustusest. Väikedetailidest koosneva seadme puhul peab foto olema võimalikult selge ja terviklikkust kajastav. Kulunud seadme puhul peab pilt olema koos vajalike kleebistega (nt MAK logo, EKMF logo, LEADERi logo, Euroopa Liidu logo) ja pildil asetuselt selline, et oleks aru saada, millega on täpselt tegu.
  2. Ehitistega seotud tegevused – ehitise väline vaade iga külje pealt nii, et kogu ehitis mahub pildile. Fotod, mis tehakse hoones sees, peavad olema tehtud vastavalt teostatud töödele kõigist ehituse hinnapakkumuse osaks olevatest seadmetest (võimalusel koos identifitseerimisnumbriga). Lisatud peavad olema ka ruumide üldist paiknemist ja olemust kajastavad fotod ja eraldi foto vajalikest tähistustest (nt MAK logo, EKMF logo, LEADERi logo, Euroopa Liidu logo).

Asukohamärgisega fotode esitamine e-PRIAs

Asukohamärgisega pildid lõplikest tegevustest tuleb PRIAle esitada koos lõpliku maksetaotlusega läbi e-PRIA:

  1. Kui maksetaotlusel on olemas samm "Lisadokumendid", tuleb pildid esitada valides dokumendiliigiks "Tõend".
  2. Kui samm "Lisadokumendid" on olemas, kuid puudub "Tõend", tuleb pildid esitada valides dokumendiliigiks "Muu".
  3. Kui samm "Lisadokumendid" on olemas, kuid puuduvad nii "Tõend" kui ka "Muu" valik, tuleb pildid esitada valides ükskõik milline olemasolev dokumendiliik.

Väljale "Selgitus" tuleb kirjutada "Asukohamärgisega pildid".

Kuvatõmmis e-PRIA maksetaotluse lisadokumentide sammust.

 

      4. Kui puudub "Lisadokumendid" samm, tuleb pildid esitada sammus "Kuludokumendid"/"Kulutused" vastava tegevuse juures väljale "Muu".

 

Kuvatõmmis e-PRIA maksetaotluse kuludokumentide sammust

 

Mitme pildi mugavaks esitamiseks soovitame pildid failiarhiivi kokku pakkida. Lihtsaim viis selleks Windows 10 puhul on teha pilte sisaldaval kaustal parem hiireklikk > Send to > Compressed (zipped) folder või macOS Catalina puhul parem hiireklikk > Compress "[Kausta nimi]". PRIAle saab esitada tekkiva .zip laiendiga faili. See sisaldab kõiki algses kaustas olevaid pilte ja nii ei pea fotosid ükshaaval maksetaotlusele üles laadima.

Palume meeles pidada, et e-PRIAsse saab üles laadida faile suurusega kuni 40 MB. 40 MB suurusesse failiarhiivi mahub umbes 20 fotot. Kui pilte on rohkem kui 20, tuleb need eraldi failiarhiividesse pakkida selliselt, et ühe faili suurus ei ületaks 40 MB. Suuremahuliste failide üles laadimine võib aeglase internetiühenduse korral võtta kauem aega – palun varuge selleks kannatust.