Veebikoolitus "Pindalatoetuste taotlemine uues e-PRIAs" on nüüd järelvaadatav

2. maist kuni 17. juunini võtab PRIA vastu pindalatoetuste taotlusi. 3. mail toimunud e-koolitusel tutvustasid PRIA spetsialistid kuidas tänavu pindalatoetuste taotlemine uues e-PRIAs käib ja mis on uues teenuses teisiti kui varasematel aastatel.

Veebiseminar on järelevaadatav PRIA YouTube'i kanalis.

 

Korduma kippuvad küsimused

Seminari jooksul sai esitada PRIA spetsialistidele ka jooksvaid küsimusi taotluse täitmise ning e-teenuse loogikate kohta. 

Siit leiate väikese ülevaate uue e-teenuse kohta käivatest korduma kippuvatest küsimustest:

 

Kas ka uus pindalatoetuste taotlemise e-teenus kontrollib ega taotleja kogemata ei ole tähelepanematusest tingitud viga teinud taotluse täitmisel?

Jah, ka uues e-PRIAs tehakse selliseid automaatseid kontrolle. Lisaks on uues e-PRIAs kohustustega toetuste puhul taotlejale ette kuvatud ainult lubatud valikuvariandid.

 

Kas kogu taotluse ja kõik lisavormid peab ühe korraga ja järjest ära täitma või on võimalik hetkel puuduvaid andmeid ka hiljem taotlusele lisada? 

Ei ole oluline, millises järjekorras lisavorme täita, kuid taotluse esitamiseks peavad olema andmed lisavormidele lisatud. Tühjaks võib jääda ainult „Tööjõukulude vorm“. Taotluse täitmise saate jätta igal ajahetkel pooleli ning hiljem pooleliolevat taotlust edasi täita. Kui taotluse täitmine on jäänud pooleli, siis tuleb kindlasti meeles pidada, et taotlus tuleb lõpuni täita ja ära esitada hiljemalt 17. juunil.   

 

Mida tähendab taotlusvormil „kanade keskmine arv“? Kas on ka mingi vanus, millest alates kana arvesse läheb keskmise arvutamisel?

LHT taotlemisel kanade heaolu nõuete täitmise eest, tuleb sellesse veergu märkida tegevuskohas 01.05.2021-30.04.2022 peetud munakanade keskmine arv. Kanadele toetuse taotlemisel täpset vanust määratletud ei olegi, kuid kana peab olema jõudnud munemisikka. Keskmiselt jõuavad kanad munemisikka 4-6 kuu vanuselt.

 

Kas veiste andmed tulevad taotlusele automaatselt või tuleb need ise käsitsi taotlusele sisestada?

Veiste puhul kuvatakse LHT toetuse taotlemisel registri seis 2. mai kuupäeva seisuga. Kui soovite taotleda OTL toetust, siis on võimalik ette kuvada vaid eelmise aasta taotluse andmed (kui vastavad andmed on PRIA süsteemis olemas).

 

Mis tähendab „kultuur kasvab ridades“?

„Kultuur ridades“ tähendab, et erinevad kultuurid on istutatud/külvatud eraldi peenarde või ridadena.

 

Kuidas ma saan 2 põldu omavahel kokku liita üheks põlluks?

Põldude liitmiseks tuleb praegu üks põld täiesti ära kustutada - valides põllu ning vajutades nuppu "Kustuta valitud põllud". Seejärel tuleb minna kaardile teise põlluga, mille saab seejärel suuremaks teha põllu nurgapunkte nihutades. Põldude omavahel liitmise võimalus lisandub teenusesse järgmiseks aastaks.

 

Kas e-PRIA määrab ise automaatselt rohumaade vanuse või tuleb see taotlejal endal määrata?

Õige maakasutuse tüüp tuleb valida taotlejal endal, süsteem seda automaatselt ei muuda. Rohumaa vanused kihil on 2021. aasta suhtes. Kui vanus kihil on 2021. aasta suhtes 5 või PR, siis rohumaa puhul tuleb 2022. aasta taotlusele maakasutuse tüübiks märkida PR. Kui taotleja maakasutuse tüüpi ei märgi, siis kuvab süsteem kasutajale teate, kus küsitakse maakasutuse tüübi kohta selgitust.

 

Kuidas ma saan põllu taotlusele lisada põldude haldamise teenusest?

Kui põld on joonistatud põldude haldamise teenuses, siis see lisatakse kohe ka taotlusele ning taotleja ise põldu eraldi taotlusele kandma ei pea. Kõik põllu andmete muudatused, mis tehakse põldude haldamise teenuses, nii kaardil kui ka tabelis, on kohe olemas ka taotlusel põldude loetelus. Ja vastupidi.

 

Edukat taotlemist!

Pindalatoetuste taotlemine uues e-PRIAs

 

 

Kõigi pindala- ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2.-23. maini 2022. a. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on 24. maist kuni 17. juunini 2022. a. Seoses COVID-19 viiruse jätkuva levikuga ei rakendata erandkorras 2022. aastal toetuste vähendamist pindalatoetuse taotluse esitamise eest hilinenud taotluste vastuvõtmise perioodil. Pärast 17. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada kuni 17. juunini 2022. a. Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või menetluse käigus tuvastatud puudustest teatamiseni või toetuse määramise otsuse teatavaks tegemiseni.

Taotlust saab esitada vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Käesoleva aasta taotluse esitamist saate alustada e-PRIA esilehel menüüst „Taotlemine“ valides „Esita toetustaotlus“ ja rippmenüüst meede „Pindala- ja loomapõhiste toetuste taotlus“, seejärel vajutage nupule „Alusta esitamist“.

 e-PRIA juhendid on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.

Lisaks pakub Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus pindala- ja MAK loomatoetuste taotlejatele 2. maist kuni 17. juunini 2022. a  kuni 2 tundi tasuta juhendamist.