Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetust taotleb 109 ettevõtet

22. veebruarist 2. märtsini sai esitada väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Esialgsetel andmetel esitati 109 taotlust. Kokku taotletakse toetust üle 1,5 miljoni euro.

Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks ning sellega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot programmiperioodil.

Kõige rohkem taotlejaid on Pärnumaalt, kus esitati kokku 20 taotlust, järgnevad Tartumaa, Harjumaa ja Viljandimaa, kus kõigis neis maakondades oli 12 taotlejat.

Tabelis on toodud taotluste arv ja taotletud summad maakondade kaupa:

Maakond

Taotluste arv

Taotletud summa (eurot)

HARJUMAA

12

169 355

HIIUMAA

6

78 750

IDA-VIRUMAA

2

30 000

JÄRVAMAA

3

38 950

LÄÄNEMAA

4

59 977

LÄÄNE-VIRUMAA

8

120 000

PÕLVAMAA

4

51 540

PÄRNUMAA

20

270 332

RAPLAMAA

6

90 000

SAAREMAA

7

97 500

TARTUMAA

12

179 560

VALGAMAA

5

63 000

VILJANDIMAA

12

157 150

VÕRUMAA

8

120 000

KOKKU

109

1 526 114

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 15. mail 2023. Toetuse esimene osa ehk kuni 75% määratud toetusest makstakse toetuse saajale välja 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul pärast kõigi äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.