Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on määratud

7.-14. aprillini said põllumajandustootjad esitada väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. PRIAle laekus 96 taotlust, millega taotleti toetust kogusummas 1 378 891 eurot. Käesoleva taotlusvooru eelarve oli 3 000 000 eurot. Toetus määrati 51 ettevõttele summas 748 556 eurot.

Paljudel juhtudel ei suutnud ettevõtjad tõendada omatoodetud põllumajanduslikku müügitulu. Kui taotleja ei ole eristanud kogu põllumajanduslikku müügitulu omatoodetud müügitulust või ei ole seda võimalik tõendada, siis jääb taotlus rahuldamata.


Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Tegevuskoha maakond

Rahuldamise saanud taotluste arv

Rahuldatud toetuse summa

HARJUMAA

5

75 000

HIIUMAA

1

15 000

IDA-VIRUMAA

1

15 000

JÕGEVAMAA

2

19 560

JÄRVAMAA

1

15 000

LÄÄNEMAA

2

30 000

LÄÄNE-VIRUMAA

3

45 000

PÕLVAMAA

1

15 000

PÄRNUMAA

6

90 000

SAAREMAA

5

74 871

TARTUMAA

9

135 000

VALGAMAA

3

42 000

VILJANDIMAA

7

102 500

VÕRUMAA

5

74 625

Kokku:

51

748 556

Juhime tähelepanu, et toetuse saaja peab esitama kulutuste aruande ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul alates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest. Toetuse teine osa makstakse välja pärast seda, kui toetuse saaja on esimese osa tegevustest ära teinud ning nende kohta esitanud tehtud kulutuste aruande. Toetuse maksmise otsus tehakse hiljemalt kolme kuu jooksul alates nõuetekohaste dokumentide PRIAsse laekumisest.

Hiljemalt aasta jooksul alates esimese osa maksmise otsuse tegemisest peavad kõik äriplaanis kavandatud tegevused olema ellu viidud ning nende kohta peab olema esitatud ka lõplik kuluaruanne.