Ülevaateartikkel 2021. aasta pindalatoetustest ja mesilaspere toetusest Maalehes

29. aprilli 2021. a Maalehes ilmus ülevaateartikkel pindalatoetuste ning mesilaspere toetuse taotlemisest käesoleval aastal.

Sel aastal saab 2.–21. maini ning seejärel hilinenult 22. maist 15. juunini taas taotleda pindalatoetusi ja maaelu arengukava loomatoetusi.

1.–17. maini saavad mesinikud taotleda PRIAst toetust mesilasperede pidamise eest.

Artikli leiate siit.