Tootjad saavad taotleda toetust saagi ja loomade kindlustamiseks aastaringselt

Põllumajandustootjad saavad toetust taotleda oma saagi ja loomade kindlustamiseks või kahjustunud toomispotentsiaali taastamiseks aastaringselt.

Maaeluminister allkirjastas määruse eelnõu, mille alusel saab “Eesti maaelu arengukava 2014−2020” meetmes 5.2 „Ohtlike taimekahjustajate ja loomahaiguste korral kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine” ja meetmes 17.1 „Saagi, loomade ja taimede kindlustuse maksed” toetust taotleda aastaringselt.

„Muudatus võimaldab põllumajandustootjatel saada kahjustunud põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamiseks toetuse otsuse varem või siis kindlustada loomi, taimi ja saaki vastavalt vajadusele,“ sõnas maaeluminister Urmas Kruuse.

Ministri sõnul on oluline teha toetuste taotluste rahuldamise otsused võimalikult ruttu meetmetes, mis panustavad nii tootmisriskidest tekkida võiva finantskahju vähendamisse kui ka kahjustunud põllumajandusliku tootmispotentsiaali taastamisse.

Senine voorupõhine toetuse taotlemine muutub aasta ringi avatud taotlusvooru põhiseks. Kuna edaspidi saavad toetuse taotlejad esitada taotlusi aasta ringi, siis ei kehtestata enam ka taotluse esitamise tähtaega. PRIA avaldab taotluste esitamise alguse ja lõpu kuupäevad väljaandes Ametlikud Teadaanded ja oma veebilehel.

Samuti ei ole toetuse taotlejatel enam vajalik esitada andmeid, mis seni olid vajalikud taotluste hindamiseks. Kuna PRIA ei pea enam taotlusi hindama, siis lihtsustab muudatus taotluste menetlemist ja kiirendab taotluste rahuldamise otsuste tegemist.

Meetme 5.2 puhul toimub edaspidi toetuste taotlemine e-PRIA keskkonnas. See tähendab, et edaspidi on toetuse taotlemiseks võimalik esitada avaldus vaid e-PRIA kaudu. Muudatus lihtsustab toetuse taotlemise protseduuri.

 

 

Teate edastas:

Andres Kärssin
nõunik
avalike suhete osakond
Maaeluministeerium
andres [dot] karssin [at] agri [dot] ee
625 6152