Tegevusrühmad saavad taotleda toetust LEADER uue eelarveperioodi strateegiate ettevalmistamiseks

Tänasest saavad maapiirkondade tegevusrühmad esitada taotlusi LEADER kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetuse saamiseks. Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIA kaudu kuni 4. aprillini.

LEADER kohaliku arengu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise toetuse kaudu toetatakse nii olemasolevaid kui ka uusi LEADER tegevusrühmi oma piirkonna strateegiate ettevalmistamisel.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Piret Ilves ütleb: „Euroopa Liit toetab ka uuel eelarveperioodil kohalike kogukondade tegemisi ja väikeettevõtlust maapiirkondades. Hea meel on öelda, et ka tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda oma piirkonna tegevusrühma poole.“

Toetust antakse kohalikele LEADER tegevusrühmadele oma piirkonna arengustrateegiate koostamiseks. Uued  strateegiad peavad olema PRIAle esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.

Toetuse eelarveks on Maaeluministeerium eraldanud veidi üle 1,8 miljoni euro.

Toetuse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemalt lugeda PRIA kodulehelt. Taotlejad saavad abi küsida helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.