Rannapüügiga tegelevad kalurid saavad taotleda toetust kalapüügiandmete elektrooniliseks esitamiseks vajalike seadmete soetamiseks

25. oktoobrist 8. novembrini saab PRIAle esitada taotlusi kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks mõeldud seadme ostmise toetuse saamiseks. Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIAs. Toetus aitab rannikumeres kalapüügiga tegelevatel kutselistel kaluritel lihtsustada kohustuslike kalapüügiandmete esitamist elektroonilisel teel.

Toetust saab taotleda sellise seadme ostmiseks, mida on vaja kliendirakenduses kaluri kalapüügiloa alusel toimuva kalapüügi andmete elektrooniliseks esitamiseks. Käesoleva toetuse raames toetatakse kas nutitelefoni või tahvelarvuti soetamist.

Toetust saavad taotleda ettevõtjad, kellele on toetuse taotlemise aastaks väljastatud kaluri kalapüügiluba kalapüügiks merel.

Algava taotlusvooru eelarveks on planeeritud 259 475 eurot. Toetuse maksimaalne suurus ühe seadme kohta on 300 eurot ja taotleja saab soetada maksimaalselt ühe seadme iga talle antud ning toetuse taotlemise hetkel kehtiva kaluri kalapüügiloa kohta.

Ostetav seade peab vastama järgmistele tehnilistele tingimustele:

  1. seadme operatsioonisüsteemiks on Android 11, Apple iOS 15.3 või uuem versioon;
  2. seade on varustatud vähemalt 4G-võrgu toega;
  3. seadmel on GPS-rakendus;
  4. seadme töömälumaht on vähemalt 6 GB.

Seadme majanduslikult soodsaima hinna väljaselgitamiseks peab taotleja võrdlema seadme turuhinda. Seda saab teha kas võttes ettevõtjatelt seadme hinnapakkumused või võrdleb seadmete hindu veebilehtedel või hinnavaatlust võimaldavates portaalides. Taotluse esitamisel tuleb taotlejal oma valikut ka põhjendada. Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes sarnase seadme eest tavapäraselt tasutava hinnaga. Kui valik on objektiivselt põhjendatud, siis ei pea taotleja valima odavaimat hinnapakkumust.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast seadme ostmist ja selle eest täielikku tasumist PRIAle hiljemalt 31. detsembril 2023 esitama maksetaotluse koos abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendiga.

Rohkem infot toetuse tingimuste ning taotlemise kohta saab lugeda toetuse leheküljelt ning meetme määrusest. Küsimuste korral saab abi, helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või saates kirja e-posti aadressil info [at] pria [dot] ee (info[at]pria[dot]ee).   

Edukat taotlemist!