PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks

Alates 31. märtsist on võimalik e-PRIA keskkonnas eeltäita väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt läbi e-PRIA. Taotlust saab esitada 7.-14. aprillini 2021. a.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks.

Toetust saavad taotleda vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud FIEd ja äriühingud, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000–14 000 eurot ja eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning moodustas mõlemal taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

Pane tähele! Äriühingust taotlejal, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga, peab taotluse esitamise hetkeks olema äriregistrile esitanud 2020. aasta majandusaasta aruanne.

Täpsem info toetuse tingimuste ja e-PRIAs taotlemise kohta on leitav meie kodulehelt, abi saab ka PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.