PRIAs algas põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

22. märtsist 5. aprillini saab esitada taotlusi põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saamiseks. Taotlusi võetakse vastu e-PRIAs.

Toetust saab taotleda põllumajandustootmises vajalike masinate ja seadmete soetamiseks, tootmishoonete ning nende juurde kuuluvate taristute ehitamiseks ja rajamiseks, investeeringute tegemiseks bioenergia tootmisesse jne.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb, et taotluste esitamiseks on aega kaks nädalat, kuid soovitame taotluse esitada siiski esimesel võimalusel. „Käesoleva taotlusvooru eel muudeti meetme määrust. Toon siinkohal välja mõned näited: toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmperioodil on tõusnud 500 000 eurolt 800 000 euroni, alanud taotlusvoorus saavad kõik põllumajandusettevõtjad taotleda toetust sellise mobiilse masina või seadme ostmiseks, mida kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks ning tõusnud on näiteks ka piirmäär mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks, mis nüüd on 200 000 eurot. Täielik info toetuse tingimuste ja muudatuste kohta on leitav meetme määrusest,“ lisab Kristel Võsu.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse käesoleva taotlusvooru jaoks on eelarves planeeritud üle 27,5 miljoni euro. Eelarve jaguneb erinevate valdkondade vahel järgmiselt:

1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 6 839 000 eurot;

2) piimatootmine – 8 353 000 eurot;

3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 6 170 000 eurot;

4) muu põllumajandustootmine – 6 170 000 eurot.

PRIA teeb otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 14. augustil 2023.

Täpne info toetuse tingimuste kohta on leitav meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt.

Taotlejad saavad abi küsida helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.