PRIA-st saab põllumehe partner nutikuse maale toomisel