PRIA maksis 2019. aastal toetusteks üle 319 miljoni euro

2019. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21 719 kliendile kokku 319 373 437 eurot ameti poolt vahendatud toetusi.

Toetusi maksti põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõtjatele, MTÜdele, avaliku sektori asutustele jmt kokku 79 meetmest. Otsuseid tegi PRIA kokku ligi 68 000 taotluse põhjal.

Kõige enam toetusesaajaid oli Harjumaal (2 381), Võrumaal (2 373) ja Pärnumaal (2 350). Suurima toetussumma kogus aasta jooksul kokku Tartumaa, kus maksti taotlejatele välja üle 36 miljoni euro. Maakondade lõikes jagunevad toetussummad on toodud joonisel.

Makstud toetused maakondade lõikes 2019

 

Kõige enam toetusesaajaid oli Harjumaal (2 381), Võrumaal (2 373) ja Pärnumaal (2 350). Tabelis on toodud makseid saanud klientide arv maakondade kaupa:

Tegevuskoha maakond

Makseid saanud klientide arv

HARJUMAA

2 381

VÕRUMAA

2 373

PÄRNUMAA

2 350

TARTUMAA

2 049

SAAREMAA

1 915

LÄÄNE-VIRUMAA

1 562

VILJANDIMAA

1 428

RAPLAMAA

1 305

VALGAMAA

1 293

PÕLVAMAA

1 015

JÄRVAMAA

998

JÕGEVAMAA

935

LÄÄNEMAA

882

IDA-VIRUMAA

629

HIIUMAA

604

Kokku:

21 719

Ligi poole 2019. a summast moodustasid põllumeestele ja loomapidajate makstavad Euroopa Liidu rahastatavad otsetoetused ja Eesti riigieelarvest lisanduvad üleminekutoetused – kokku üle 159,5 miljoni euro. Sama sihtgrupp sai ka üle 57 miljoni euro maaelu arengukava hektari- ja loomapõhiseid toetusi. Toetuste abil hooldatakse ja haritakse Eestis ligi miljonit hektarit põlde ja poollooduslikke kooslusi.

Üle 18 miljoni euro said kohalikud kogukonnad toetust LEADER-programmi kaudu. Mitmesugusteks investeeringuteks said põllumajandus- ja metsaettevõtted, toiduainete töötlejad, maaparandajad, noortalunikud, maamajanduse mitmekesistajad, nõustamisteenuse pakkujad, tootjarühmad, teadusasutused jt kokku üle 77 miljoni euro maaelu arengukava erinevaid toetusi. Kalandusvaldkonna toetusi maksis PRIA eelmisel aastal üle 16,1 miljoni euro.

Eelmisel aastal makstud summast tuli 271 390 393 eurot Euroopa Liidu ja 47 983 044 eurot Eesti riigieelarvest.