Maalehes ilmus artikkel mesilaspere toetuse taotlemisest ja PRIA elektroonsest põlluraamatust

25. aprilli Maalehes kirjutati mesilaspere toetusest ja PRIA e-põlluraamatust.

Ilmunud artiklites kirjutatakse mitmest e-PRIAga seotud teemast: 1.–10. maini avatud mesilaspere toetuse taotlusvoorust, põldude haldamise teenuse täienemisest elektroonse põlluraamatu osaga ning põldude ja pärandniitude alade joonistamisest. 

Loe täpsemalt Maalehes ilmunud artiklist.