PRIA ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostööprojekt uuris maaelanike rõõme ning muresid

Käesoleva aasta suvel viis PRIA koostöös Rakendusliku Antropoloogia Keskusega (RAK) läbi põhjaliku kvalitatiivse kliendiuuringu, et paremini tunnetada maal tegutsejate igapäevaseid rõõme ja muresid ning saada tagasisidet maaelanikele pakutavate avalike teenuste osas.

Koguti infot, et paremini mõista maal tegutseja igapäevaelu ajal, mil teda ümbritsevad mitmed kriisid: hüppeline kütuse- ja energiahindade tõus, Ukrainas toimuva sõja mõjud. Lisaks soovisime saada tagasisidet PRIA arengukava eesmärkidele, et järgnevatel aastatel olla maaelanike jaoks oma tegemistega päriselt lähedal ja toetamas.

Juulist septembrini külastasid RAKi antropoloogid erinevatesse kliendikategooriatesse kuuluvaid kliente – suur- ja väiketootjaid, loomapidajaid, mesinikke. Kohapealsete intervjuude käigus kogutud andmete kinnitamiseks tehti lisaks fookusgrupi intervjuusid.

Uuringu tulemused kinnitasid, et liigume õiges suunas ja maaelu ühtse digivärava loomine ning teadmusteenuste arendus on maal tegutsevate inimeste ning ettevõtjate jaoks olulised. Uuring andis väärtuslikku sisendit uute ja olemasolevate teenuste arendusse ning avab mitmeid võimalikke koostöökohti Maaeluministeeriumi haldusalas.

Pärast uuringu käigus saadud tulemuste analüüsi ja süstematiseerimist kirjeldame olulisemad avastused erinevatele PRIA osakondadele arendusülesannete või –ettepanekutena ja võtame arutlusele ka koostöö teiste riiklike asutustega.

Suur aitäh kõigile uuringus osalenutele asjalike mõtete ja vestluste eest.