PRIA avab septembri teises pooles esimese uut tüüpi toetustaotluse vooru – sündmuspõhine taotlusvoor on mõeldud haridusasutustele

PRIA liigub järk-järgult eesmärgi poole, et toetustaotluste esitamine muutuks taotlejate jaoks järjest lihtsamaks ning vähem aeganõudvaks. PRIA 2022-2027 aasta arengukava järgi muutub PRIA toetuste andmine mitte ainult lihtsamaks, aga ka maksimaalselt sündmuspõhiseks.

Mida tähendab sündmuspõhine taotlusvoor?

PRIA saab andmebaasi(de)st andmed nende kohta, kes vastavad konkreetse toetuse saamiseks esitatud nõuetele. Saadud andmete alusel saadetakse võimalikele toetuse saajatele e-posti teel toetuspakkumuse kutse. Kutse saaja peab toetuse saamiseks kutse taotlusperioodi jooksul ära aktsepteerima ning ta ongi toetuse saajana kinnitatud. Nii lihtne see ongi!

 

Esimene sündmuspõhine taotlusvoor avaneb juba septembri teises pooles ja selleks on haridusasutustes mahetoidu pakkumise toetuse taotlusvoor. Taotlusvoor on avatud 23. septembrist kuni 30. septembrini. Antud meetmes antakse toetust haridusasutuses mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu pakkumise eest. Toetatakse mahetoidu pakkumist koolieelse lasteasutuse lastele ja statsionaarses õppes õppivatele üldhariduskoolide 1.–12. klassi õpilastele. Toidu valmistamisel peab olema mahetoidu osakaal vähemalt 20% ning toitlustamist pakkuv isik peab olema teavitanud Põllumajandus- ja Toiduametit mahetoidu pakkumisest. Pikemas perspektiivis peaks lastele mahepõllumajandusliku toidu pakkumine aitama parandada toidutootmise kestlikkust ning suurendama laste teadlikkust mahepõllumajandussektorist ja keskkonnahoiust laiemalt. Nelja aastaga tahab riik jõuda tasemele, kus mahetoitu pakutakse vähemalt veerandile kõigist lasteaialastest ja üldhariduskoolide õpilastest.

 

Kuidas uus taotlusskeem toimib?

PRIA saadab e-posti teel toetuspakkumuse kutse kõikidele haridusasutuste pidajatele, kes Põllumajandus- ja Toiduameti andmete põhjal toetuse nõuetele vastavad. Kui haridusasutus aktsepteerib toetuspakkumuse, siis eraldiseisvaid maksetaotluseid ta enam esitama ei pea. Toetuse väljamaksmine toimub automaatselt terve õppeaasta vältel.

 

2022. aasta teise ja kolmanda kvartali kohta makstakse toetust tagantjärgi hiljemalt 31. oktoobril 2022. aastal. Neljanda kvartali kohta makstakse toetust tavapärases korras, st 2023. aasta jaanuaris.

Toetuse eelarveks 2022. aastal on 673 500 eurot.

Täpsemat infot toetuse taotlemise ning tingimuste kohta leiate PRIA kodulehel.

 

PRIA teadmusteenuste raames oleme kokku pannud ülevaate maheda ja mittemaheda pinna, loomade ning mahepõllumajandusliku toodangu kohta Eestis. Ülevaate leiab siit.