Põllumajandusloomade registri teavitamine metsloomade pidamisest

PRIA põllumajandusloomade registrit saab nüüd teavitada ka metsloomade pidamisest. Registri teavitamine on oluline, sest aitab jälgida loomade tervise ja heaolu nõuete täitmist, tagab tõhusa tauditõrje ning võimaldab ka Keskkonnaametil paremini metsloomi kaitsta.

Kohalikku liiki metsloomade pidamisest tuleb põllumajandusloomade registrit teavitada, kui tegeletakse metsloomade rehabiliteerimise ja jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmisega (näiteks loomafarmid).

Metslooma vigastuse ja haiguse ravimiseks või hüljatud noorlooma üleskasvatamiseks ehk looma rehabiliteerimiseks tuleb eelnevalt sõlmida leping Keskkonnaametiga. Jahi- või väikeulukeid tohib loodusest eemaldada ainult jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise kohta, mis on Keskkonnaametis eelnevalt registreeritud. Kui metslooma rehabiliteerimiseks ja/või jahiulukite pidamiseks on Keskkonnaameti leping sõlmitud/registreering olemas, siis tuleb metslooma pidamisest teavitada ka põllumajandusloomade registrit. Selleks tuleb e-PRIAs esitada majandustegevusteade või loomapidamisega tegelemise teade.

Praegu saab registrisse kanda järgmisi jahiulukeid: põdrad, punahirved, metssead, metskitsed, faasanid, nurmkanad, punarebased, mägrad ja rehabiliteeritavad metsloomad, ilma liiginime täpsustamata.

Füüsiline isik võib kohalikku liiki metsloomi ilma Keskkonnaametit teavitamata pidada juhul, kui tegemist on looma tehistingimustes sündinud järglastega. Kuid jahiulukite pidamise tegevuskoht (nt farm) tuleb kanda põllumajandusloomade registrisse esitades e-PRIAs loomapidamisega tegelemise teate.

Täpsem info metsloomade pidamisega seotud tegevuskohtade registrisse kandmise kohta on leitav PRIA kodulehel.