Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluse esitas 538 ettevõtjat

22. märtsist 5. aprillini võeti vastu taotlusi põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saamiseks. Esialgsetel andmetel esitati PRIAle 538 taotlust ja taotletav summa on kokku üle 69 miljoni euro.

Toetust sai taotleda põllumajandustootmises vajalike masinate ja seadmete soetamiseks, tootmishoonete ning nende juurde kuuluvate taristute ehitamiseks ja rajamiseks, investeeringute tegemiseks bioenergia tootmisesse jne.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juhi Kristel Võsu sõnul oli huvi toetuse vastu väga suur. „Taotletud toetuse kogusumma ületab taotlusvooruks eraldatud üle 27,5 miljoni euro suuruse eelarve mitmekordselt,“ lisab Kristel Võsu.

Kõige rohkem taotlejaid oli Tartumaalt (69), Lääne-Virumaalt (57) ja Pärnumaalt (53). Tabelis on välja toodud taotlejate arv ja taotletud summad maakondade lõikes:

Maakond

Taotluste arv

Taotletud summa (eurot)

HARJUMAA

30

3 367 409

HIIUMAA

7

483 857

IDA-VIRUMAA

15

2 167 821

JÕGEVAMAA

38

5 681 390

JÄRVAMAA

22

4 417 879

LÄÄNEMAA

17

2 465 157

LÄÄNE-VIRUMAA

57

9 693 716

PÕLVAMAA

39

6 123 670

PÄRNUMAA

53

4 998 687

RAPLAMAA

36

5 522 455

SAAREMAA

27

2 788 390

TARTUMAA

69

9 839 189

VALGAMAA

32

2 343 756

VILJANDIMAA

51

5 778 839

VÕRUMAA

45

3 990 991

Kokku:

538

69 663 208

 

Esitatud taotluste arv ja taotletud summad valdkondade lõikes jagunesid:

•             teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 278 taotlust kokku summas 38 955 560 eurot;

•             piimatootmine – 72 taotlust kokku summas 15 220 057 eurot;

•             loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 112 taotlust kokku summas 9 615 589 eurot;

•             muu põllumajandustootmine – 76 taotlust kokku summas 5 872 003 eurot.

 

Taotlusvooruks eraldatud 27 532 000 eurone eelarve jaguneb erinevate valdkondade vahel järgmiselt:

1) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 6 839 000 eurot;

2) piimatootmine – 8 353 000 eurot;

3) loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 6 170 000 eurot;

4) muu põllumajandustootmine – 6 170 000 eurot.

 

PRIA teeb otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta hiljemalt 14. augustil 2023.