Põldude haldamise teenuses muutub kindlakstehtud andmete kuvamine

e-PRIA põldude haldamise teenuses olevad põldude andmed on varasematel aastatel pärast põldude ja pärandniidu alade kontrollimist automaatselt asendatud PRIA, Keskkonnaameti või Põllumajandus- ja Toiduameti poolt kindlakstehtud andmetega.

Kindlakstehtud andmed sisaldavad põldude ja pärandniidu alade kohta eelmisel aastal kontrollitud andmeid, näiteks pindala, maakasutus, põllumajanduskultuurid ja mahe maakasutus ning näiteks kui kontrollitud kultuur või maakasutus erines taotlusele märgitust, siis asendati selline erinevus automaatselt andmetega, mis saadi kontrolli tulemusel.

Alates 2024. aastast sellist automaatset asendamist enam ei toimu. Kindlakstehtud andmeid näidatakse alates käesolevast aastast pindalatoetuste taotlusel ja põldude haldamise teenuses põllu/ala lisainfo all. Andmeid kuvatakse kasutajale ainult siis, kui eelmisel aastal toimunud kontrolli käigus tuvastati erinevus põllu/ala algsete andmetega. Kindlakstehtud andmete kasutamiseks tuleb nüüd põllu/ala andmed või piir ise ära muuta. Kindlakstehtud andmete alusel saab klient ise otsustada, kas põllu/ala andmeid on vaja muuta või mitte. Kui põllu/ala andmed on taotluse esitamise hooajal muutunud (näiteks on muutunud põllu/ala pindala, kultuur või maakasutus), siis peab lähtuma tegelikult põllul valitsevast olukorrast ja vastavalt sellele tuleb ka põllu andmed ära uuendada. Kui aga taotluse esitamise hooajal ei ole põllu/ala andmetes muudatusi tekkinud, siis peab lähtuma kindlakstehtud andmetest ja jälgima, et taotlusele lisatava põllu/ala andmed vastaksid kindlakstehtud andmetele.

Eelmisel aastal kohapealsete kontrollide käigus mõõdetud põldude/alade mõõtejooned on jätkuvalt nähtavad kaardikihil „Kontrollmõõtmised 2023“.

Kindlakstehtud andmete kuvamise muudatus on praegu täiendamisel ja klientide jaoks saavad andmed nähtavaks juunikuu jooksul.