Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiseid toetusi taotleb ligi 13 000 põllumajandustootjat

17. juunil lõppes PRIAs pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Esialgsetel andmetel esitas taotluse 12 897 põllumajandustootjat ning toetust taotletakse kokku ligi miljonile hektarile.

Käesoleval aastal sai taotleda 25 erinevat toetust ning pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste maksmiseks on ette nähtud üle 209 miljoni euro.

PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trelli sõnul oli sel aastal taotlusperiood tavapärasest lühem, kuid taotlejate ja PRIA töötajate koostöös said taotlused sujuvalt esitatud. „Aitäh kõigile! Usume, et hea koostöö jätkub ka edaspidi. Taotluste läbivaatamise ja kontrollimise käigus tekib kindlasti ka täpsustavaid küsimusi ning oleme tänulikud, kui taotlejad vastavad neile võimalikult kiiresti. See on üheks aluseks, et jõuaksime ka toetuste määramisotsuste tegemiseni võimalikult varakult,“ lisab Trell.

Enim taotlejaid oli Võrumaalt, kus taotluse esitas 1475 tootjat, järgnesid Pärnumaa 1441 taotlejaga ning Tartumaa, kus on 1261 taotlejat. Tabelis on toodud taotlejate arvud maakondade kaupa. Juhime tähelepanu, et üks taotleja võib taotleda erinevaid toetusi, aga tabelis on ta arvestatud ühekordselt.

Maakond

Taotlejate arv

HARJUMAA

1243

HIIUMAA

302

IDA-VIRUMAA

425

JÕGEVAMAA

610

JÄRVAMAA

626

LÄÄNEMAA

443

LÄÄNE-VIRUMAA

867

PÕLVAMAA

645

PÄRNUMAA

1441

RAPLAMAA

811

SAAREMAA

1028

TARTUMAA

1261

VALGAMAA

768

VILJANDIMAA

952

VÕRUMAA

1475

Kokku

12 897

Põhisissetuleku toetust taotleb kokku 12 681 põllupidajat 979 532 hektarile. Tabelis on toodud põhisissetuleku toetuse taotluste ja taotletud pindala jagunemine maakondade lõikes:

Maakond

Taotlejate arv

Taotletud pindala (hektarites)

HARJUMAA

1201

73 424

HIIUMAA

289

16 049

IDA-VIRUMAA

417

30 625

JÕGEVAMAA

602

68 461

JÄRVAMAA

622

80 126

LÄÄNEMAA

432

38 429

LÄÄNE-VIRUMAA

844

107 893

PÕLVAMAA

638

44 966

PÄRNUMAA

1420

103 657

RAPLAMAA

792

63 181

SAAREMAA

1013

62 469

TARTUMAA

1240

102 882

VALGAMAA

762

39 592

VILJANDIMAA

940

86 965

VÕRUMAA

1469

60 812

Kokku

12 681

979 532

Strateegiakava 2023–2027 otsetoetustest taotleb keskkonnasõbraliku majandamise toetust 2195 taotlejat üle 600 000 hektarile, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetust 1739 taotlejat üle 200 000 hektarile. Tera- ja kaunvilja kasvatamise otsetoetust taotleb 2982 taotlejat ligi 350 000 hektarile.  

Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste esitamise statistikaga saab tutvuda PRIA kodulehe toetuste statistika lehekülje graafikul „Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemine 2024“.

Toetuste määramise otsused kinnitatakse vastavalt määrustes kehtestatud kuupäevadele: põhisissetuleku, ümberjaotatava ja noore põllumajandustootja toetuse ning tera- ja kaunvilja kasvatamise ning puu- ja köögivilja ning marjakultuuride kasvatamise otsetoetuse puhul hiljemalt 10. detsembril 2024; keskkonnasõbraliku majandamise, mahepõllumajandusliku taimekasvatuse, ökoalade, ökosüsteemiteenuste säilitamise ja mesilaste korjeala toetuse puhul hiljemalt 10. veebruaril 2025; seemnekartuli kasvatamise otsetoetuse osas hiljemalt 10. juunil 2025. Eesti maaelu arengukava ja strateegiakava maaelu arengu toetuste otsused kinnitatakse hiljemalt 10. veebruaril 2025. Toetused makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2025.