Piima- ja sealihatootjatele mõeldud COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust taotleb 599 tootjat

1.-7. detsembrini said piima- ja sealihatootjad taotleda COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust. Toetus on mõeldud COVID-19 pandeemiast põhjustatud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Esialgsetel andmetel esitati piimatootjate poolt 551 ja sealihatootjate poolt 50 taotlust. Kaks tootjat taotles toetust nii piima- kui ka lihatootjana.

Kõige enam taotlusi esitati Pärnumaalt (80), Lääne-Virumaalt (73) ja Viljandimaalt (55). Järgnevas tabelis on välja toodud taotlejate arv maakondade lõikes:

 

Maakond

Taotlejate arv kokku

Piimatootjatest taotlejate arv

Sealihatootjatest taotlejate arv

Harjumaa

38

35

3

Hiiumaa

13

13

0

Ida-Virumaa

18

16

2

Jõgevamaa

31

27

4

Järvamaa

49

49

0

Läänemaa

12

10

2

Lääne-Virumaa

73

58

15

Põlvamaa

33

32

1

Pärnumaa

80

78

3

Raplamaa

42

41

1

Saaremaa

53

48

5

Tartumaa

28

24

4

Valgamaa

27

25

2

Viljandimaa

55

50

6

Võrumaa

47

45

2

KOKKU

599

551

50

 

Piimatõugu lehma kasvatuse eest makstava toetuse eelarve on ligi 3 miljonit eurot ning sealihatootjatele on eelarves ette nähtud üle 2,4 miljoni euro. Toetust makstakse riigiabina. Taotlejal on võimalik riigiabina saada toetust kuni 290 000 eurot. Kui riigiabi piirmäär on kliendi jaoks täitunud, on tal võimalik saada vähese tähtsusega abina kuni 25 000 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse ning kannab toetusraha toetusesaaja arveldusarvele hiljemalt 31. jaanuaril 2022. aastal.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ja määramise kohta leiate PRIA kodulehelt.