Muutub veisepasside väljastamise kord

Käesoleva aasta 7. detsembrist lõpetatakse PRIA poolt peetavast põllumajandusloomade registrist automaatne veisepassi väljastamine igale sündinud veisele ja ka välisriikidest Eestisse toodud veistele. Alates 7. detsembrist 2021 väljastatakse veisepass ainult juhul, kui loomapidaja kavatseb kas ise või koostöös loomade riigist väljavedu korraldava isikuga veise riigist välja viia. Kuna veisepasse ei väljastata enam automaatselt, siis tuleb loomapidajal veise väljaveo kavatsuse korral PRIAle esitada veisepassi väljastamise tellimus.

Ligi paar aastakümmet tagasi tabas veisepidajaid üleilmne kriis, mille põhjustas veiste spongiformne entsefalopaatia (BSE) ehk rahvakeeli "hullu lehma tõbi". Veiseliha usaldusväärsuse ja ohutuse tagamiseks ning kriisiga toimetulemiseks tehti õigusaktides mitmeid täiendusi. Ühe uuendusena loodi riiklikud põllumajandusloomade registrid. Registrite kohustuseks sai muuhulgas veisepasside väljastamine. Muudatuste eesmärgiks oli tagada loomade asukoha ja liikumiste täielik jälgitavus.

Käesoleva aasta 21. aprillil kohaldunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 ehk loomatervise määrus sätestab Euroopa Liidu tasandil kohustuse väljastada veisepass ainult veiste liikmesriikide vaheliste liikumiste korral. Ühest küljest näitab see, et "hullu lehma tõve" levimise riski maandamiseks ette võetud tegevused on olnud edukad, kuid teisest küljest annab ka positiivse hinnangu liikmesriikide poolt peetavate registrite andmete kvaliteedile. Kvaliteetsed andmed võimaldavad loomade jälgitavuse tagada ka ilma veisepassi olemasoluta.

Eestis saab pöördepunktiks olema 2021. aasta 7. detsember. Sellest kuupäevast alates lõpetatakse PRIA poolt peetavast põllumajandusloomade registrist automaatne veisepassi väljastamine igale sündinud veisele ja ka välisriikidest Eestisse toodud veistele. Alates 7. detsembrist 2021 väljastatakse veisepass ainult juhul, kui loomapidaja kavatseb kas ise või koostöös loomade riigist väljavedu korraldava isikuga veise riigist välja viia. Kuna veisepasse ei väljastata enam automaatselt, siis tuleb loomapidajal veise väljaveo kavatsuse korral PRIAle esitada veisepassi väljastamise tellimus. Seda saab kõige lihtsamalt teha e-PRIAs.

Veisepassi tellimise teenuse leiab e-PRIAs:

  • Registrid > Loomade register > Alusta uut taotlust > Veisepasside tellimine

Soovi korral saab veisepassi tellida ka pabervormil. Vastavad vormid leiab PRIA koduleheküljelt.

Et veisepass(id) õigeaegselt tellijani jõuaksid, tuleb tellimus teha kindlasti vähemalt 3 kuni 4 päeva enne veise liikuma asumist. Tellimuse esitamisel saab loomapidaja teenuses valida, kas veisepass(id) postitatakse loomapidaja enda või veise riigist väljaveo korraldaja aadressile. Sellega tagatakse, et veisepass(id) jõuaksid õigeaegselt loomapidaja või looma riigist väljaveo korraldajani. Mida varem tellimus teha, seda parem, sest paberposti liikumine võib aega võtta.

 

Veisepasside väljastamise ja loomade arvu teatamise teemal kirjutasime ka Maalehes.