Muudatustest põllumajandusloomade registris

25. novembri Maalehes ilmus artikkel, milles PRIA selgitab põhjalikumalt milliseks muutub lähiajal veisepasside väljastamise kord ning kuidas ja kui tihti tuleb hakata edaspidi loomade arvu teatama.

2021. aasta 7. detsembrist alates lõpetatakse PRIA peetavast põllumajandusloomade registrist  automaatne veisepassi väljastamine igale sündinud veisele ja ka välisriikidest Eestisse toodud veistele. Veisepass väljastatakse ainult juhul, kui loomapidaja kavatseb kas ise või koostöös loomade riigist väljavedu korraldava isikuga veise riigist välja viia.

Samuti on lähiajal muutumas ka loomade arvu esitamise kord PRIA loomade registrile. Nii näiteks muutuvad lähiajal kehtetuks senised sigade (4 korda aastas), mesilasperede (2 korda aastas) ning lammaste ja kitsede (1 kord aastas) arvude teatamise korrad.

 

Loe täpsemalt Maalehe artiklist kuidas hakkab 7. detsembrist käima veisepasside väljastamine ning milliste loomade puhul ja mis ajaks tuleb edaspidi hakata PRIAle loomade arvu teatama.