Mesilaspere toetust taotleb rekordiliselt 2070 mesinikku kokku 39 820 mesilasperele

1.–10. maini sai PRIAst taas taotleda TARU toetust ehk toetust mesilasperede pidamise eest. Esialgsetel andmetel esitati kokku 2070 taotlust 39 820 mesilaspere kohta.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska ütleb, et sel aastal oli taotlusperiood küll tavapärasest lühem, kuid taotlejate arvu jätkuv kasv näitab, et taotlused said kenasti esitatud ja toetusmeede on mesinike hulgas väga populaarne.

Kõige suurem mesilasperede arv, kellele toetust taotleti, oli Lääne-Virumaal (5040 mesilasperet). Järgnesid Tartumaa (4995) ja Pärnumaa (4257). Kõige rohkem taotlejaid on Harjumaalt (264 mesinikku), Tartumaalt (215) ja Pärnumaalt (197).

Maakondlikult kaardilt näete mitu mesinikku käesoleval aastal TARU toetust taotles ning kui paljudele mesilasperedele erinevates maakondades toetust taotleti.

2023. aasta detailsemat statistikat TARU toetuse taotluste esitamise kohta ning võrdlust eelmise kahe aastaga näeb PRIA kodulehe toetuste statistika leheküljel (graafik „Mesilaspere toetuse taotlemine 2023. aastal“).

Mesilaspere toetust makstakse riigieelarvest ning 2023. aastal on toetuse maksmiseks eraldatud 800 000 eurot. Ühikumäära kehtestab PRIA hiljemalt 1. detsembriks 2023 ja toetused makstakse taotlejatele välja hiljemalt 31. detsembriks 2023.