e-PRIAs avati maakasutuspäringute teenus

PRIA on välja töötanud uue e-teenuse, mille abil saavad maaomanikud e-PRIAst ise vaadata infot endale kuuluvatele maadele taotletud toetuste kohta.

Maakasutuspäringu teenuse kasutamiseks tuleb esmalt siseneda e-PRIAsse . Esmakordsel sisse logimisel tuleb nõustuda e-PRIA kasutustingimustega ja valida, keda soovitakse PRIA e-teenuste kasutamisel esindada. Seejärel tuleb klõpsata e-PRIAs sakil Registrid, valida Põllumassiivide register ning sealt Maakasutuspäringud.

Päringu tegemiseks tuleb valida etteantud nimekirjast katastriüksused, mille kohta infot soovitakse. Nimekirjas kuvatakse ainult katastriüksused, mis kinnistusraamatu andmetel kuuluvad valitud esindatavale.

Oluline on silmas pidada:

  • Toetuste info kuvamisel lähtutakse omandi kehtivusajast. See tähendab, et infot  saavad ainult omanikud või nende volitatud esindajad ning üksnes omandi kehtivuse aja kohta.
  • Info saamiseks ei pea olema PRIA klient.
  • Juriidilistele isikutele kuuluvate katastrite kohta hetkel päringut teha ei saa (v.a juhul, kui juriidiline isik on PRIA klient ja andmete küsijal on PRIA registris esindusõigus).
  • Päringu tulemusena kuvatakse taotletud pind ja toetused, mida sellele on küsitud. Kuna PRIA ei arvuta toetusi konkreetse põllu kohta, vaid kogu taotleja toetustaotlusele tervikuna, siis ei ole võimalik välja tuua saadud toetussummat iga konkreetse maatüki kohta eraldi. Küll aga on võimalik ise välja arvutada maksimaalne toetussumma kasutades ühikumäärasid, mille info leiab PRIA kodulehelt.  Nimetatud info on kirjas ka päringu tulemuste juures abiinfo kastis.

Kui teenuse kasutamise osas tekib küsimusi, siis palume pöörduda e-posti aadressil statistika [at] pria [dot] ee.