Maaeluministeerium pikendab kahes MAK toetusmeetmes investeeringute elluviimise tähtaega

Maaeluministeerium saatis 9. jaanuaril kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega pikendatakse investeeringute elluviimise tähtaega veel kahes toetusmeetmes.

Maaeluministeerium saatis 9. jaanuaril kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega pikendatakse investeeringute elluviimise tähtaega veel kahes toetusmeetmes.

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.1) meetmes on kavas pikendada tegevuste elluviimise tähtaega ühe aasta võrra toetuse saajatel, kes esitasid toetustaotluse 2016. ja 2017. aasta taotlusvoorus. Selleks, et tähtaja pikendamine toetuse saajale rakenduks, peab ta olema viinud toetatavast tegevusest ellu vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

2016. aasta taotlusvoorus (II taotlusvoor) toetustaotluse esitanud toetuse saaja võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, juhul kui on 2018. aasta jooksul esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

2017. aasta taotlusvoorus (III taotlusvoor) toetustaotluse esitanud toetuse saajad võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, juhul kui on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (MAK meede 4.3.2) meetmes pikendatakse 2017. aasta taotlusvoorus (III taotlusvoor) toetustaotluse esitanud toetuse saajatel tegevuste elluviimise aega üheksa kuu võrra.

2017. aastal toetustaotluse esitanud toetuse saaja võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 33 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, juhul kui on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.