Lõppenud voorude jooksvad tulemused - september 2022

Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 21. septembri seisuga.

Meetme nimetus

Vastuvõtt

Eelarve (€)

Taotluste arv

Taotletud summa (€)

Rahuldatud taotluste summa (€)

Mikro-ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

MAK meede 4.2.1

18.05.-01.06.2022 4 775 817 27 4 775 817 4 167 505

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

EMKF meede 4.4.4

02.-09.06.2022 6 876 508 16 2 261 375 1 910 616

Vesiviljeluseettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus

EMKF meede 2.3

13.-20.06.2022 650 000 3 180 576 PRIA teeb otsused hiljemalt 13.10.2022

Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)

EMKF meede 3.3

aprill 2018 - juuni 2022 26 648 788 1695 45 712 817

PRIA teeb otsused hiljemalt 08.10.2022

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetus (maksetaotluse esitamine)

MAK meede 3.1

31.08.-7.09.2022 58 800 7 5896 3 kuu jooksul nõuetekohase maksetaotluse esitamisest

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

MAK meede 6.4

7.-21.09.2022 19 224 000     PRIA teeb otsused hiljemalt 29.12.2022